“Böyük dayaq”da yağlı şilləvurma

post-img

Böyük kino aktyoru, Xalq artisti Həsən Məmmədovun dediklərindən: 

“Böyük dayaq” filmində çəkilir­dim. 23-24 yaşım var idi. Baş rolu –Rüstəm kişini nəhəng sənətkar, SSRİ Xalq artisti Ələsgər Ələkbərov oynayırdı. 

Mən Qaraş rolunun ifaçısı idim. Orada məşhur bir “şilləvurma” səh­nəsi var. Rüstəm kişi oğlu Qaraşa hirslənib onu danlayır və sonda yağ­lı bir şillə çəkir. 

Ələsgər müəllim ürəyiyumşaq adam idi. Əlini üzümə yaxınlaşdıran­da, sanki, qolu boşalır, nəticədə “şil­lə” səhnəsi təbii alınmırdı. Rejissor Həbib müəllim bu səhnənin saxta ol­duğunu diqqətə çatdırırdı.

Arada fürsət tapıb Ələsgər müəl­limə dedim ki, “ustad, çəkinməyin, güclü bir şapalaq ilişdirin üzümə, mən hələ cavanam, dözərəm, qorxusu yoxdur”.

Növbəti dublda Ələsgər Ələk­bərov rejissorun tələb etdiyi “şilləni” necə lazımdırsa elə o cür də ilişdirdi. Sanki, başımdan tüstü, gözümdən od çıxdı... Səntirləsəm də, özümü ayaqda saxladım. 

Filmin rejissoru Həbib İsmayılov sevincək qışqırdı:

– Hə, indi alındı.

Epizodun çəkilişindən sonra Ələsgər Ələkbərov bir kənara çəki­lib, kətildə əyləşdi. Başını əllərinin arasına aldı. Hamımız onun çiyin­lərinin titrədiyini gördük. Bir azdan hıçqırtı eşitdik. Çox ürəkağrıdan mənzərə idi.

Rejissor Həbib İsmayılov ehti­yatla böyük sənətkara yanaşıb so­ruşdu:

– Ələsgər “qədeş”, sənə nə olub? 

Ələsgər Ələkbərov başını qaldı­rıb rejissorun üzünə baxdı. Onu yaş­lı gözləri ilə süzüb dedi:

– Həbib, kaş əlim quruyaydı o uşağı vurduğum yerdə... Özümdən asılı olmayaraq onun sifətinə bərk şapalaq vurdum. Bax, əlimin izləri Həsənin üzündə qalıb. Bunu özümə bağışlaya bilmərəm...

Həsən Məmmədov deyirdi ki, re­jissorla onu – Ələsgər Ələkbərovu qucaqlayıb bağrımıza basdıq...

Bəli, həyatda belə sənətkarlar olub.

Firuz MUSTAFA,
yazıçı-dramaturq, Əməkdar incəsənət xadimi

Sosial həyat