Naxçıvan xəbərləri

post-img

Bələdiyyələrin fəaliyyəti müzakirə olunub

Naxçıvanda bələdiyyə sədrləri­nin, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin iştirak etdiyi müşavirədə özünüidarəetmə qurum­larının fəaliyyətindəki problemlər və onların həlli yolları müzakirə olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli bələdiyyələrin işində müşahidə olunan problemləri diqqətə çatdıraraq, onların həllinin vacibliyini qeyd edib. O bildi­rib ki, Naxçıvan ölkənin ümumi inkişaf tendensiyasının önəmli parçasıdır. An­caq köhnə, düzgün olmayan idarəetmə qaydası bu inkişaf prosesinin sürətilə aprılmasına mane olur. Ona görə də hər bir qurum öz idarəetmə sisteminə yeni­dən baxmalı, fəaliyyətində hesabatlılıq və maliyyə şəffaflığını təmin etməlidir. Səlahiyyətli nümayəndə vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasında şəffaflığın təmin olunması, qanunazidd hallara qar­şı tədbirlərin görülməsi, vətəndaşlarla münasibətdə daha diqqətli olmağın zə­ruriliyinə də toxunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası­nın ədliyyə nazirinin müavini Hüseyn Səfərov bələdiyyələrlə işin qurulması qaydaları və bu sahədəki mövcud vəziy­yətdən bəhs edib. O söyləyib ki, bələdiy­yələr vətəndaşlarla işi düzgün qurmur. Xüsusilə torpaqların icarəyə və mülkiy­yətə verilməsi, yerli vergilərin yığılması, yaşayış məntəqələrində təmizliyə riayət olunması və tullantıların idarə olunması ilə bağlı ciddi problemlər mövcuddur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsinin müavini Samir Seyidəhmədli bələdiyyələrin fəa­liyyətindəki mövcud problemlərin, yol verilmiş nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı görüləsi işlərdən danışıb.

Sonra bələdiyyə sədrlərinin fikirləri dinlənilib, müraciətlər qeydə alınıb.

Müşavirədə problemlərin həlli is­tiqamətində müvafiq tapşırıqlar verilib.

Bildirilib ki, problemlərin həlli is­tiqamətində bütün imkanlardan istifadə edilməli və mütəmadi olaraq seçicilər qarşısında hesabatlar verilməli, verilən tapşırıqların icrası üzrə monitorinqlər aparılmalıdır.

Dövlət qurumları tenderlər elan edib

Muxtar respublikanın dövlət qu­rumları infrastruktur layihələri ilə bağlı açıq tenderlər elan ediblər.

Bildirilir ki, yaxın günlərdə dövlət satınalmalarının vahid internet porta­lında bir neçə yeni layihənin satınalma elanları verilib. Eyni zamanda bir sıra internet saytlarında da həmin layihələrlə bağlı müvafiq məlumatlar yerləsdirilib. Satınalmalarda iştirak etmək istəyən in­vestorlar https://etender.gov.az/ saytına daxi olub, satınalma şərtləri ilə tanış ola­raq, müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

Ümumilikdə isə 2023-cü il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının döv­lət qurumları tərəfindən aqrar sektorun, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə sahələrinin, müxtəlif rabitə və digər telekommuni­kasiya xidmətlərinin hərtərəfli inkişafı istiqamətində 32 sosial-infrastruktur layihəsi üzrə açıq tender elanı verilib. Qısa müddətdə 80-ə yaxın şirkət həmin satınalmalarda iştirak etmək üçün təklif­lərini dövlət satınalmalarının vahid inter­net portalı vasitəsilə təqdim edib.

Hazırda 15-ə yaxın layihə üzrə satı­nalma müsabiqəsi tamamlanıb, nəzərdə tutulan işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı layihələndirmə və ya tikinti-qurasdırma işlərinə başlanılması planlaşdırılır. Bu layihələr “Naxçıvan Muxtar Respublika­sının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın və bu sənədin 2023–2024-cü illər üzrə Təfsilatlı Tədbirlər Planınında əksini ta­pıb. Həyata keçiriləcək layihələr muxtar respublikanın hərtərəfli müasir inkişa­fına, vətəndaşların həyat səviyyəsinin, sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, əlverişli biznes mühitinin formalaşdırıl­masına, innovativ inkişafa şərait yarada­caq, qədim diyarın simasının əhəmiyyət­li dərəcədə dəyişərək tərəqqi çalarları almasında mühüm rol oynayacaq. 

XQSon xəbərlər