Kəndin üzü bar-bərəkətədir

post-img

Ölkədə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan, ərzaq təhlükəsizliyinin daha da gücləndirilməsini təmin edən, ixrac potensialının artırılmasına və kənd yerlərində rifahın yüksəldilməsinə töhfə verən rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, habelə emalı sənayesinin formalaşdırılması sosial-iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir. 

Prezident İlham Əliyev tərə­findən qəbul edilmiş müvafiq qərarlara uyğun olaraq kənd təsərrüfatının inkişafı məqsədilə çoxşaxəli dövlət dəstəyi sistemi qurularaq bu sahənin potensia­lının gücləndirilməsinə yönəl­dilən resursların həcmi getdikcə artır. Bu ilin yanvar-aprel ayla­rında Azərbaycanda 2 milyard 115 milyon manat (ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,6 faiz çox) dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilməsi də bu fikrin bariz ifadəsidir.

Dövlət Statistika Komitə­sinin məlumatına əsasən, ötən bir ildə ölkədə istehsal olunmuş bitkiçilik məhsullarının dəyəri 2,7 faiz artaraq 165,8 milyon manat, heyvandarlıq məhsulları­nın dəyəri isə 1,5 faiz artaraq 1 milyard 950 milyon manat olub.

Cari ilin yanvar–aprel ayla­rında diri çəkidə 190,1 min ton ət, 701,9 min ton süd, 764,3 mil­yon ədəd yumurta, 1,9 min ton yun, 131,5 min ton tərəvəz və 50,9 min ton kartof istehsal olu­nub. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ət istehsalı 1,5 faiz, süd istehsalı 0,6 faiz, yumurta istehsalı 5,2 faiz, tərəvəz isteh­salı 2,5 faiz, kartof istehsalı 1,1 faiz artıb.

Kənd təsərrüfatında müsbət göstəricilərin əldə edilməsinə Aqrar Kredit və İnkişaf Agent­liyinin səmərəli fəaliyyəti öz təsirini göstərib. Belə ki, cari ilin yanvar–aprel ayları ərzində AKİA tərəfindən 4286 (ötən illə müqayisədə 2,1 dəfə çox) kənd təsərrüfatı texnikasının satışı maliyyələşdirilib. Bundan sa­vayı, adıçəkilən mərkəzinin he­sabatına görə, cari ilin ilk dörd ayında aqrar sektorda fəaliyyət göstərən 1060 fiziki və hüquqi şəxsə 20,7 milyon manat məb­ləğində güzəştli kredit verilib. Bunun 18,7 milyon manatı tex­nika və avadanlıq təyinatlı kre­ditlər, 35 min manatı güzəştli kreditlər, 1,9 milyon manatı isə mikrokreditlər olub.

Bütün bu rəqəmlər hökumə­tin ölkədə ərzaq təhlükəsizliyini gerçəkləşdirən, ixrac potensi­alının daha da güclənməsinə, habelə kənd yerlərində əhalinin rifahının daha da yüksəlmə­sinə töhfə verən aqrar sektorun inkişafını diqqət mərkəzində saxlamasından xəbər verir. Da­vamlı inkişaf strategiyasına uyğun olaraq bu sahədə çox­şaxəli dövlət dəstəyi sisteminin qurulması, sözügedən sektorun potensialının reallaşdırılmasına yönəldilən resursların həcmi­nin artırılması və nəticədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalın­da dinamik artım əldə edilməsi aqrar sistemin gücləndirilməsinə dövlət qayğısının məntiqi nəti­cəsidir. 

Onu da deyək ki, kənd təsər­rüfatının inkişafında meliorasiya layihələrinin icrası da əhəmiy­yətli rol oynayıb. Bu fikrin təs­diqi üçün xatırladaq ki, respub­likada meliorasiya-irriqasiya sisteminin yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi üçün döv­lət büdcəsi vəsaitləri hesabına son 10 il ərzində 390 min hek­tardan çox sahədə torpaqların su təminatı yaxşılaşdırılıb, 188 min hektar sahə yeni suvarılan torpaqlar qrupuna əlavə edilib. Həmçinin suvarılan sahələrdə müvafiq dövlət dəstəyi hesabına tətbiq olunan müasir suvarma sistemlərinin payı artıq 5 faizdən çox yüksəlib. 

Xatirladaq ki, respublikada meliorasiya-irriqasiya sistemi­nin yenidən qurulması və tək­milləşdirilməsi bu gün də diqqət mərkəzində saxlanılır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aparat rəhbəri Azad Cəfərlinin “Ambi­siyaların artılması və fəaliyyətə təkan: COP29 Dayanıqlı Biznes Forumu”nda bildirdiyinə görə, ölkədə 59 min hektarda pivot su­varma sistemləri qurulub. Eyni zamanda, irriqasiya sistemləri­nin quraşdırılması üçün ayrılan subsidiyaların məbləğinin artı­rılmasına xüsusi diqqət yetirilib. Məsələn, son 5 ildə fermerlərin 38,2 min hektar ərazidə irriqa­siya sistemlərini quraşdırmaları üçün 93,3 milyon manat subsi­diya ayrılıb. 

Yeri gəlmişkən, aqrar sektor­da iqlim dəyişikliyinə uyğunlaş­ma və təsirlərin yumşaldılması məqsədilə strategiya hazırlanıb. A.Cəfərlinin sözlərinə görə, kənd təsərrüfatı resurslarının idarə edilməsi baxımından mü­hüm önəm daşıyan bu strate­giyada özəl-dövlət tərəfdaşlığı vasitəsilə aqrar sahənin iqlimə davamlılığını gücləndirmək qar­şıya əsas vəzifə kimi qoyulub. 

V.BAYRAMOV
XQ

İqtisadiyyat