Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

post-img

№ 219 Bakı şəhəri, 20 aprel 2024-cü il

“Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu­nunda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 30 dekabr tarixli 1086-VIQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar Azər­baycan Respublikası Nazirlər Kabine­tinin bəzi qərarlarında dəyişiklik edil­məsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusi­yasının 119-cu maddəsinin səkkizinci ab­zasını rəhbər tutaraq, “Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 30 dekabr tarixli 1086-VIQD nömrəli Qa­nununun icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 2 fevral tarixli 18 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika­sının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 2, maddə 121 (Cild I); 2024, № 1, maddə 116) ilə təsdiq edilmiş “Elektrik enerjisin­dən istifadə Qaydaları”nın 3.2-1-ci bən­dində “150 kVt-dan” sözləri “200 kVt-dan” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Na­zirlər Kabinetinin 2019-cu il 30 dekabr tarixli 520 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-likasının Qanunvericilik Top­lusu, 2019, № 12, maddə 2100 (Cild I) ilə təsdiq edilmiş “Elektrik və istilik qurğularının texniki istismar Qaydası”­nın 1.1.3.2-ci yarımbəndinin “c” abza­sında, 1.1.3.10-cu yarımbəndində və 1.1.3.11-ci yarımbəndinin ikinci abzasın­da “150 kVt-dan” sözləri “200 kVt-dan” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Nazirlər kabinetinin qərarları