Türk birliyinə doğru 15 illik inamlı yol

post-img

Qurumun “yeniyetməlik” yaşı bu ilin iyulunda Zəfər zirvəsi Şuşada qeyd ediləcək

Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə, həm də çox böyük üstünlüklə xalqın etimadını qazanandan sonra ilk dövlət səfərini Türkiyə Cümhuriyyətinin paytaxtı Ankara şəhərinə etməsi indiyədək yaranmış ənənənin davamı idi. Bu gün Azərbaycan heç zaman olmadığı bir şəkildə güclüdür və ölkəmiz beynəlxalq aləmdəki bədxahlarımızın bizə qarşı kəskin şəkildə aqressivləşməsi ilə üz-üzədir. Elə Türkiyə də gündən-günə qüdrətlənir və o səbəbdən də dünyanın müxtəlif guşələrindəki anti-türk siyasi dairələr və türkofobiya mərəzindən əziyyət çəkənlər özlərinə yer tapa bilmirlər. Bu baxımdan, dövlət başçımızın Ankara səfəri Türkiyənin gücünə güc qatılması və Azərbaycanın bədxahlar qarşısında tək olmadığı barədə mesajlardan ibarət idi.

Danılmaz faktdır ki, bütün bunlar Türk Dövlətləri Təşkilatının qarşısında duran strateji vəzifələrin mərhələ-mər­hələ reallaşdırılmasının nəticəsidir. Bu məqamda xatırladaq ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı 15 yaşına 2023-cü il oktyabrın 3-də qədəm qoymalı idi. Daha doğru­su, biz həmin gün o yaşa qədəm qoy­duq və türk ailəsi o günlərdə böyük sevinclər içərisində idi. Çünki həmin əlamətdar gündən cəmi iki həftə əvvəl– sentyabrın 20-də Azərbaycan Cənubi Qafqazdakı separatçılığa son qoymuş, türk düşmənlərinin bütün arzularını, planlarını alt-üst eləmişdi. Üstəlik, dünyanın çox yerində havadarları olan erməni separatçıları Qarabağda yarat­dıqları qondarma “respublikanı” məhz öz imzaları ilə buraxıb qaçmış, sepa­ratçılığın əsas funksionerləri isə “çay içmək üçün” Bakıya gətirilmişdi. 

Mən imkan daxilində türkdilli ölkələ­rin mətbuatı ilə tanış oluram və şahi­dəm ki, 2023-cü ilin sentyabrındakı proseslər Türk dünyasındakı bütün həmkarlarımızın əsas mövzusuna çev­rilmişdi. 

Yəni, Azərbaycanın ötən ilin sentyabrında ölkənin hər yerində öz suverenliyini təmin etməsi TDT-nin yeni yaşına birinci hədiyyəmiz idi. İkin­ci hədiyyəmiz dövlət başçımızın Pre­zident kimi növbəti dəfə and içəndən sonra dərhal Türkiyəyə səfər etməsi, üçüncü hədiyyəmiz isə TDT-nin növ­bəti, həm də 15 illiklə üst-üstə düşən sammitinin məhz Azərbaycanın işğal­dan azad edilmiş şəhərində – “İslam Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” Şu­şada keçirilməsi barədə təşəbbüslə çıxış etməyimiz oldu. 

Türk dünyasına, dövlət başçımızın “Bizim ailəmiz” adlandırdığı bir məka­na olan hörmət və ehtiramımız, əslin­də, bunlarla da kifayətlənmir. Çünki, əvvəla, bu qurumun təməli 2009-cu il oktyabrın 3-də – məhz Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvanda qoyulmuşdur. İkinci, təşkilatın on sam­mitinin ikisi Türkiyədə (biri Bodrumda, digəri İstanbulda) , ikisi də Qazaxıs­tanda (biri Almatıda, digəri Astanada) keçirilmişdir. Azərbaycanda isə Nax­çıvan, Qəbələ və Bakıda olmaqla üç sammit keçirilmişdir və dördüncüyə də hazırlaşırıq. Bundan başqa, Azər­baycan öz ərazilərini otuz illik işğaldan azad edəndən sonra respublikamızın əsas ərazisi ilə Naxçıvan Muxtar Res­publikası arasında nəqliyyat əlaqlərinin bərpasına zəmin yaranmışdır ki, bu da Türk dünyasının iqtisadi imkanlarının bir-birinə qovuşmasını təmin edəcək­dir.

Xatırladaq ki, dövlət başçımızın An­kara səfəri zamanı sənədlərin imzalan­masından sonra – fevralın 19-da pre­zidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. Azərbaycan Prezidenti xatırlat­dı ki, bu gün təkcə bölgəmizdə deyil, dünya çapında bir çox məsələlər Tür­kiyənin mövqeyindən asılıdır. Türkiyə bölgəmizdə əmin-amanlığın, sülhün və işbirliyinin qarantıdır: “Türkiyənin güclü sənaye potensialı, güclü iqtisadiyyatı, o cümlədən hərbi gücü Türk dünyasına mənsub olan hər bir insanı sevindirir... 2020-ci ilin noyabr ayında İkinci Qara­bağ savaşı başa çatanda Azərbaycan işğalda olan ərazisinin böyük hissəsini azad etmişdir və bütün 44 gün ərzində Türkiyə bizim yanımızda idi”. 

Dövlət başçımız növbəti dəfə dün­yadakı bədxahlarımıza xatırlatdı ki, bu gün Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır: “Bu, siyasi və mənəvi dəstək bizə yetərli oldu və 30 il ərzində sülh vasitəsilə həll edə bil­mədiyimiz tarixi məsələmizi biz savaş meydanında cəmi 44 gün ərzində həll etdik”.

Azərbaycan Prezidentinin Ankara­da yada saldığı başqa bir məqam isə Ermənistanda və ona havadarlıq edən ölkələrdə siyasi titrətməyə səbəb ol­muşdur. Cənab Prezident xatırlatdı ki, bu gün Türkiyə ilə Azərbaycan ara­sında olan Müttəfiqlik Bəyannaməsini əsas götürərək, biz bütün məsələlər­də bir yerdəyik, bir nöqtəyə vururuq: “Biz öz gücümüzə güc qatırıq və təbii ki, Türk dünyasının birləşməsi, ortaq köklərə sahib olan xalqların bir arada olması Türk Dövlətləri Təşkilatının hər bir üzvünü gücləndirəcək...Türk Döv­lətləri Təşkilatının Şuşada keçiriləcək qeyri-rəsmi Zirvə görüşü hörmətli Pre­zidentin qeyd etdiyi kimi, bu ilin iyul ayında keçiriləcəkdir. Eyni zamanda, müşahidəçi statusunda olan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti də mənim dəvətimlə bu görüşdə iştirak edəcək və bu, bizim ümumi işimizə, Türk xalqlarının birliyi işinə növbəti güclü təkan verəcək”.

Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev bu il fevralın 14-də Milli Məclis­də keçirilən andiçmə mərasimində də Türkiyə və TDT ilə olan əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin bundan sonra daha da genişləndiriləcəyini vur­ğulamıdı. Cənab Prezident həmin gün xatırlatmışdı ki, biz beynəlxalq təşki­latlarla bağlı bundan sonra da öz ad­dımlarımızı atacağıq, ilk növbədə, Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində səy­lərimizi davam etdirəcəyik: “Bu, bizim üçün prioritetdir, mən bunu açıq demək istəyirəm, yəqin ki, indi aparılan siyasət də hər kəsə bunu aydın göstərir. Bu, bizim üçün əsas beynəlxalq təşkilatdır, çünki bu, bizim ailəmizdir. Bizim başqa ailəmiz yoxdur. Bizim ailəmiz Türk dün­yasıdır”.

Dövlət başçımız həmin məqamda Avropada və dünyanın harasındasa kök salmış anti-türk təfəkkürlülərin əməllərini xatırladaraq dedi ki, onlar əvvəlki illərdə, xüsusilə, işğal dövrün­də bizi çaşdırmaq üçün, yəni, gözdən pərdə asmaq üçün müəyyən vədlərlə cəlb etməyə çalışırdılarsa, indi o mas­kalar da yırtıldı və açıq-aydın burada ayrıcı xətlər müşahidə olunur: “Belə olan halda, bizi haradasa qəbul etmək istəməyənlərə biz baş əyməliyikmi? Qətiyyən, bu, olmayacaq! Bizim ailə­miz Türk dünyasıdır. Biz özümüzü çox yaxşı hiss edirik. Türk Dövlətləri Təş­kilatına üzv olan bütün ölkələrlə qar­daşlıq münasibətlərimiz var və bizim siyasətimiz Türk Dövlətləri Təşkilatını gücləndirməkdir. Bu, böyük coğrafiya­dır, böyük ərazidir, böyük hərbi gücdür, böyük iqtisadiyyatdır, təbii sərvətlər­dir, nəqliyyat yollarıdır, gənc əhalidir, artan əhalidir və bir soydan, kökdən olan xalqlardır. Bundan güclü birlik ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Biz müştərək səylərlə elə etməliyik ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı qlobal arenada önəmli aktora və güc mərkəzinə çevrilsin. Buna biz ancaq birlikdə nail ola bilərik”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ

Siyasət