“Gəcil qapısı” – Güneyə açılan sənət yolu

post-img

Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında “C.Cabbarlı adına Mədəniyyət, Elm və Təhsilin İnkişafına Yardım” İctimai Birliyinin layihəsi çərçivəsində Seyfəddin Dağlının latın qrafikası ilə çap olunan “Gəcil qapısı” romanının təqdimat mərasimi keçirilib. 

Seyfəddin Dağlı zəngin ədəbi-bədii irsi ilə ədəbiyyat tariximizdə silinməz iz qoyan təkrarsız simalardandır. 1936-cı ildə – 15 yaşında ikən “Kommunist” qə­zeti redaksiyasında işə başlayan gənc Seyfəddin sonralar burada ədəbi işçi, şöbə müdiri və məsul katib vəzifələrində çalışıb, II Dünya müharibəsində iştirak edən gənc yazar 1944–1946-cı illərdə Təbrizdə nəşr olunan “Vətən yolunda” adlı hərbi qəzetdə işləyib. Bu baxımdan ədibin yaradıcılığında Cənubi Azərbay­can mövzusu xüsusu yer tutur. Yazıçı neçə-neçə hekayəsini, eləcə də “Gəcil qapısı” romanını güneyli soydaşlarımızın həyatına həsr edib. 

Təqdimat mərasimində kitabxananın direktoru Aslan Cəfərov və Cəfər Cab­barlı Ev Muzeyinin rəhbəri Qəmər Ba­ğırova Azərbaycanın tanınmış yazıçısı Seyfəddin Dağlının zəngin ədəbi-bədii irsi ilə ədəbiyyat tariximizdə silinməz iz qoyduğunu qeyd etdilər. “Gəcil qapısı” romanında Arazın o tayındakı qardaş və bacılarımızın ağır həyatından, onların bəlalı taleyindən, çətin güzəranından və mübarizəsindən bəhs olunduğu diqqətə çatdırıldı. 

AMEA-nın N.Gəncəvi adına Ədəbiy­yat İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Asif Rüstəmli görkəmli yazıçı ilə şəxsi tanışlığından danışdı, onun Azərbaycan ədəbiyyatına, ədəbi dilinə bütün varlığı ilə bağlı qələm sahibi olduğunu söylədi. Alim Seyfəddin Dağlı ədəbi irsinin tədqiqi və təbliği ilə bağlı görüləsi işlərdən danışaraq ədibin əsərlərinin latın qrafikası ilə çap edilmə­diyini təəssüf hissi ilə bildirdi. Nəhayət, “Gəcil qapısı” kitabının latın qrafikası ilə buraxılmasının sevindirici bir hadisə olduğunu bildirən ədəbiyyatşünas yazı­çının digər əsərlərinin də təkrar çapının vacubliyini göstərdi. 

Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azər­baycan şöbəsinin baş elmi işçisi, filologi­ya elmləri doktoru Rəhim Əliyev Seyfəd­din Dağlının milli ədəbi satira məktəbinin ən yaxşı ənənələrini yaşadan yazıçı, yu­moristik povest və hekayələr ustası oldu­ğunu bildirdi. O, yazıçının əsərlərinin bir çox dillərə tərcümə olunduğunu, müxtəlif ölkələrdə çap edildiyini söyləyərək Cənu­bi Azərbaycan mövzusunda yaradıcılığı­nın bir kitabda toplanmasından məmnun­luğunu ifadə etdi. 

Ədəbiyyat İnstitutunun ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsinin aparıcı elmi işçi­si, dosent, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rasim Nəbioğlu “Gəcil qapısı” romanın­da milli koloritin, Cənub dialektinin, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin qorunub, saxlanıldığını bildirdi. Dövlət Tərcümə Mərkəzinin əməkdaşı, redaktor-tərcümə­çi Bəhlul Abbasov atası Seyfəddin Dağ­lının yaradıcılığına göstərilən diqqət və marağa görə minnətdarlıq etdi. Onun həmkarı İlqar Əlfioğlu Seyfəddin Dağlının əsərlərinin Cənubi Azərbaycan mövzusu ilə maraqlanan oxucular, gənclər üçün dəyərli mənbələr olduğunu bildirdi. 

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi­nin rəisi İbrahim Əliyev xalqımızın Sey­fəddin Dağlı kimi görkəmli nümayən­dələrinin, şair və yazıçılarının hər zaman ölkənin inkişafında, gənc nəslin milli ide­ya və vətənpərvərlik ruhunda yetişməsin­də təsirli rol oynadığını söylədi. “Gəcil qapısı” kitabının yeni əlifba ilə nəşr edil­məsini müsbət dəyərləndirdi. 

Mərasimdə AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Xanımbacı Mə­likzadə, Cəfər Cabbarlının Xızı Ev Mu­zeyinin direktoru Həcər Rəsulova və başqaları Seyfəddin Dağlı irsinə müna­sibət bildirdilər. Təqdimatda kitabxana əməkdaşlarının hazırladıqları “Sözün hikmətinə dəyər verən sənətkar – Sey­fəddin Dağlı” adlı videomaterial nümayiş olundu.

Sonda yazıçının qızı Qəmər Bağıro­va “Gəcil qapısı” kitabının bir dəstini Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənc­lər Kitabxanasına hədiyyə etdi. 

Ə.DOSTƏLİ
XQMədəniyyət