“İlmələr və düşüncələr” adlı ustad dərsi

post-img

Masallıda ululardan bizə yadigar qalan, xalqımızın uzaq keçmişindən gələn milli-mənəvi dəyərləri yaşadan, tətbiqi incəsənətin qədim növü olan xalçaların təbliğindən ötrü vaxtaşırı tədbirlər görülür.

Bu günlərdə isə Ra­yon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, eləcə Gənc­lərin İnkişaf və Karye­ra Mərkəzinin Lənkə­ran–Astara Regional nümayəndəliyi Masallı bölməsinin birgə təşkilat­çılığı sayəsində “İlmələr və düşüncələr” adlı us­tad dərs keçirilib. Əsas məqsəd min bir çaları göz oxşayan, bir-birini təkrar etməyən, əlvan naxışlarla “bəzənən” bu sənətin yeni nəsillərə daha da ətraflı ta­nıdılması idi.

Muzeyin direktoru, Əməkdar mədə­niyyət işçisi Əntiqə Tağıyeva xalça sənəti haqqında çıxışında deyib: “Azərbaycan­da xalçaçılığın tarixi çox qədimlərə ge­dib çıxır. Onun ilk nümunələri eramızdan əvvələ aiddir. Azərbaycan mədəniyyətin­də xalça, sadəcə, bir ev bəzək elementi deyil, o həm də bir-birini əvəz edən tarixi dövr və üslubları özündə yaşadan, bədii zövqü əks etdirən incəsənət nümunəsi kimi tanınıb və zamanın sınağından uğur­la çıxıb. İndi gözəl, zərif xalçalar istehsal etməklə, bu sənəti gələn nəsillərə ötür­mək bizim mənəvi borcumuzdur”.

Sonra təcrübəli xalçaçı Tünzalə xa­nım iş prosesi, xalça toxunan zaman isti­fadə olunan alət və məmulatlar haqqında geniş söhbət açıb. Dərs zamanı iştirakçı­ları daha çox düşündürən suallar ətrafın­da maraqlı müzakirə aparılıb. Həmçinin xalça dəzgahı arxasına keçən yeniyetmə və gənclər bir neçə ilmə vurublar.

Zəfər ORUCOĞLU

Mədəniyyət