Bakı dünyanın idman paytaxtı olmağa layiqdir!

post-img

Azərbaycan paytaxtı 2026-cı ildə bu adı daşımağa namizəddir

Aprelin 21-də Milli Gimnastika Arenasında keçirilmiş mətbuat konfransı gözəl paytaxtımızın, bütün Azərbaycanın idman həyatında mühüm hadisəyə həsr olunmuşdu. Konfransda Bakının 2026-cı ildə dünyanın idman paytaxtı olması üçün namizədliyi irəli sürülmüşdür. Əlbəttə ki, xoş təşəbbüsdür. Bakıya belə yüksək etimad göstərilərsə, idman təşkilatlarımızın birgə səylə, vahid komanda şəklində onu şərəflə doğruldacağına şübhə etməmək olar. Avropa Oyunlarında, İslam Həmrəyliyi Oyunlarında və daha neçə-neçə mötəbər yarışda məhz belə olmuşdur.

Mətbuat konfransında Avropa­nın İdman Paytaxtları Federasi­yasının (ACES) baş katibi Huqo Alanso Kastanonun bildirdiyi kimi, Bakının dünyanın idman paytax­tına namizədliyi 12 kateqoriyaya əsasən irəli sürülüb və bu kateqo­riyaların hər biri 100 ballıq şkala üzrə qiymətləndiriləcək. Bakı, ən azı, 80-dən artıq bal toplamalıdır ki, 2026-cı ildə dünyanın idman paytaxtı kimi təsdiqlənsin.

Əgər geriyə boylanıb, arxada qalan illəri, həyata keçirilmiş bö­yük işləri, qazanılmış yüksək nü­fuzu xatırlasaq, bunun məhz belə olacağına inana bilərik. Ölkəmiz­də, ilk növbədə də Bakıda keçiril­miş yarışların bütün istiqamətlər üzrə lazımi səviyyədə təşkil olun­duğu, paytaxtımızın qonaqları­nın hər dəfə Azərbaycanı zəngin təəssüratla tərk etmələri haqqında söylədikləri fikirlər yaddaşımızdan hələ silinməyib.

“Bakı-2015” birinci Avropa Oyunlarından o qədər də çox vaxt keçməyib. Azərbaycan paytaxtının idman bazalarının qitənin 50-dən çox ölkəsinin ən yaxşı atletlərinin gərgin mübarizə meydanına çev­rildiyi günlərdən bizi 9 illik zaman kəsiyi ayırır. Həmin 2015-ci ilin ya­yından Azərbaycan tarixdə Avropa Oyunlarının vətəni kimi yaşayır və bu adı fəxrlə daşıyır. Əzəmət­li Olimpiya Stadionunda, Heydər Əliyev adına İdman Sarayında, “Tofiq Bəhramov”da, Milli Gimnas­tika Arenası, Bakı İdman Sarayı, Atıcılıq Mərkəzi, Su İdmanı Sarayı və digər idman qurğularında əla səviyyədə təşkil olunan yarışlar­dan sonra ümumi rəy belə olmuş­du ki, bu startların təşkilində Bakı elə bir yüksək hədd müəyyənləş­dirib ki, hələ uzun müddət o səviy­yəyə çatmaq mümkün olmayacaq.

Belə fikirləri nüfuzlu mütəxəs­sislər, beynəlxalq federasiyaların prezidentləri, milli olimpiya ko­mitələrinin rəhbərləri bildirmişdilər. Yadımdadır, onda Rusiya Olim­piya Komitəsinin prezidenti Alek­sandr Jukov “Bakı-2015”i ümum­milli layihə adlandırmış və bütün Azərbaycan xalqının bu layihənin həyata keçirilməsi işində çox fəal iştirak etdiyini söyləmişdi. İspa­niya Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Alexandro Blanko isə hələ yarışlar başlanmazdan əvvəl Bakıda Avropa Oyunlarını mühüm tarixi hadisə adlandırmışdı.

Birinci Avropa Oyunları kimi, IV İslam Həmrəyliyi Oyunları da çox mötəbər hadisə idi və Azərbaycan paytaxtının idman tarixində özünə layiqli yer etmişdir. “Bakı-2015”­dən cəmi iki il sonra, 2017-ci ilin mülayim may günlərində təşkil edilib, islam ölkələrinin ən yaxşı id­mançılarının dostluq və həmrəylik bayramına çevrilən İslamiadanın da yüksək səviyyədə keçirilməsi hamıda rəğbət hissi yaratmışdı. Bakı və bakılıların qonaqpərvərli­yi, təşkilatçılıq bacarığı bu dəfə də bütün iştirakçı ölkələrin nümayən­dələri tərəfindən layiqincə qiymət­ləndirilmişdi. 

Azərbaycan dövlətinin və id­manının əsl zəfər marşına çev­rilən I Avropa Oyunları və IV İslam Həmrəyliyi Oyunları paytaxtımız­da hətta Olimpiya oyunları səviy­yəsində təşkil edilmiş çox mötəbər yarışlar idi. Bu barədə startların iştirakçılarından və qonaqlardan eşitdiyimiz fikirlər bir daha təsdiq edirdi ki, Bakıda idman həyatı cəl­bedicidir və bir an belə dayanmır. Şəhərimiz təkcə ona həvalə edilən böyük beynəlxalq yarışların yük­sək səviyyədə təşkili ilə fərqlənmir, həm də burada sakinlərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri, onların sağlamlıq və gümrahlıq məşğələlərindən əsl zövq almaları üçün hər cür şərait var.

Bütün bunlar isə deməyə əsas verir ki, Azərbaycan paytaxtının 2026-cı ildə dünyanın idman pay­taxtı olmağa namizəd seçilməsi təsadüfi deyil. Bakı bu ada layiqli namizəddir və ona göstərilə bilə­cək yüksək etimadı şərəflə doğ­ruldar!

Azərbaycan dövlətinin, şəxsən onun rəhbəri, Milli Olimpiya Ko­mitəsinin prezidenti İlham Əliyevin ölkədə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına göstərdiyi daimi qayğı və diqqət sayəsində bu gün Bakı dünyanın ən yaxşı idman şəhərlə­rindən biri hesab olunur. Ayrı-ay­rı beynəlxalq federasiyaların öz çempionatlarını, olimpiya təsnifat turnirlərini, digər mötəbər yarışla­rı paytaxtımızda keçirmək istəyi bunun bariz nümunəsidir. Deməli, Bakının 2026-cı ildə dünyanın id­man paytaxtı olmağa namizədliyi­nin təsdiqlənəcəyi barədə xəbəri ümidlə gözləyə bilərik.

Oqtay BAYRAMOV,
Əməkdar jurnalist

İdman