Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

post-img

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 145 Bakı şəhəri, 4 may 2023-cü il

“Tikintiyə icazədə nəzərdə tutu­lan əlavə şərtlərin siyahısı və onla­rın tətbiqi halları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublika­sı Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 304 nömrəli Qərarın­da dəyişiklik edilməsi barədə

“Azərbaycanın mədəniyyət paytax­tı - Şuşa şəhəri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 31 may tarix­li 338-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Pre­zidentinin 2021-ci il 22 iyun tarixli 1374 nömrəli Fərmanının 2.1.10-cu yarım­bəndinin icrasını təmin etmək məqsə­dilə Azərbaycan Respublikasının Nazir­lər Kabineti qərara alır: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 11 sentyabr ta­rixli 304 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu­su, 2014, № 9, maddə 1128; 2015, № 10, maddə 1209; 2021, № 2, maddə 194) ilə təsdiq edilmiş “Tikintiyə icazədə nəzərdə tutulan əlavə şərtlərin siyahısı və onların tətbiqi halları”nın 2-ci hissə­sində “və tabeliyindəki” sözləri “, tabeli­yindəki” sözü ilə əvəz edilsin və həmin hissəyə “Agentliyi” sözündən sonra “, Şuşa şəhərinin ərazisində Şuşa Şəhə­ri Dövlət Qoruğu İdarəsi” sözləri əlavə edilsin.

 

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Nazirlər kabinetinin qərarları