“Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 22 dekabr tarixli 1058-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

post-img

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 22 dekabr tarixli 1058-VIQ nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Müəyyən edilsin ki:

1.1. “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.1.4-cü (hər iki halda), 1.1.6-cı, 1.1.64-cü, 1.1.66-cı, 1.1.68-ci, 1.1.70-ci, 1.1.75-ci, 1.1.80-ci, 1.1.81-ci maddələrində, 4.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 6.3-cü, 7.1-ci maddələrində, 7.2-ci maddəsinin birinci cümləsində, 7.3-cü, 7.4-cü maddələrində, 7.5-ci maddəsinin birinci cümləsində, 7.6-cı maddəsində, 7.7-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 8.1-ci, 8.2-ci (hər iki halda), 8.4-cü, 9.2-ci, 9.3-cü, 10.2–10.4-cü, 10.5-ci (hər iki halda) maddələrində, 10.6-cı maddəsinin birinci cümləsində, 10.7-ci, 10.9–10.11-ci maddələrində, 10.13-cü maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 10.14-cü, 10.15-ci, 11.1-ci, 11.3-cü, 11.4-cü (hər iki halda), 11.5-ci (hər iki halda), 11.6-cı, 12.1-ci maddələrində, 12.3-cü maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 13.1-ci (hər iki halda), 13.3-cü (hər iki halda), 14.1-ci, 14.2-ci, 15.2-ci, 15.3-cü, 16.1–16.4-cü, 17.1-ci, 17.4-cü, 17.5-ci, 17.7–17.10-cu, 18.2-ci, 18.6-cı, 18.7-ci, 19.2-ci, 21.3-cü, 21.4-cü maddələrində, 21.5-ci maddəsinin birinci cümləsində, 22.2-ci, 23.2-ci, 23.3-cü, 23.4-cü (hər iki halda), 23.5-ci, 23.6-cı maddələrində, 24.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 24.2–24.4-cü maddələrində, 25.1-ci və 25.2-ci maddələrinin ikinci cümlələrində, 25.5-ci, 25.6-cı (hər iki halda), 25.7-ci, 25.8-ci, 26.1-ci, 26.2-ci maddələrində, 27.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 27.4-cü, 28.4.2-ci (hər iki halda), 28.4.3-cü maddələrində, 29.1–29.4-cü maddələrinin ikinci cümlələrində (hər iki halda), 29.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 29.6-cı, 30-cu maddələrində, 31.1-ci maddəsinin birinci cümləsində, 31.2-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 31.3-cü, 32.1-ci (hər iki halda), 32.2-ci, 33.1-ci, 33.2-ci (hər iki halda), 33.3-cü maddələrində, 35.1-ci maddəsinin birinci abzasında, 35.1.8-ci maddəsində, 36.4-cü maddəsinin ikinci cümləsində, 37.1-ci, 37.5-ci, 37.6-cı, 38-ci, 39.3-cü, 40-cı, 41.1–41.3-cü, 43.1-ci, 43.4-cü, 43.6-cı, 43.7-ci (hər iki halda), 44.1–44.4-cü, 44.6-cı (hər iki halda), 45.1-ci, 45.4-cü, 46.1-ci, 46.2-ci, 47.1-ci, 47.2-ci maddələrində, 47.4-cü maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 47.6-cı maddəsinin birinci (hər iki halda) və ikinci cümlələrində, 47.7-ci, 47.10-cu, 47.11-ci maddələrində, 48.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 48.4-cü, 49.3-cü, 50.2-ci, 54.1-ci, 55.1-ci maddələrində, 55.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (hər iki halda), 56.1-ci, 56.2-ci, 56.5-ci, 56.7-ci, 56.8-ci, 57.3-cü (hər iki halda), 57.4-cü, 57.5-ci maddələrində, 57.6-cı maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 58.1–58.4-cü maddələrində, 58.5-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 58.6-cı, 58.7-ci (hər iki halda), 60.1-ci, 60.2-ci (hər iki halda), 60.5-ci, 60.7–60.12-ci, 61.1-ci, 61.2-ci, 62.1-ci (hər iki halda), 62.3-cü, 63.2-ci, 65.6-cı, 65.9-cu və 66.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;

1.2. həmin Qanunun 43.1-ci, 44.1-ci və 45.1-ci maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti nəzərdə tutulur;

1.3. həmin Qanunun 1.1.4-cü (birinci halda) maddəsində, 4.5-ci və 7.7-ci maddələrinin ikinci cümlələrində, 8.2-ci (birinci halda), 9.3-cü, 10.2-ci, 10.3-cü, 10.5-ci (birinci halda), 10.11-ci maddələrində, 10.13-cü maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 11.1-ci, 11.4-cü (ikinci halda) maddələrində, 12.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində, 14.2-ci, 15.2-ci, 15.3-cü, 17.1-ci, 17.5-ci, 17.7-ci, 18.7-ci, 21.4-cü, 22.2-ci, 23.3-cü, 23.4-cü (ikinci halda), 23.6-cı, 24.3-cü, 24.4-cü maddələrində, 25.1-ci və 25.2-ci maddələrinin ikinci cümlələrində, 25.5-ci, 25.7-ci, 25.8-ci, 26.2-ci maddələrində, 27.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 27.4-cü maddəsində, 29.1–29.4-cü maddələrinin ikinci cümlələrində (birinci halda), 29.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 30-cu maddəsində, 31.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 31.3-cü, 32.1-ci (birinci halda), 33.2-ci (birinci halda), 37.5-ci, 37.6-cı, 39.3-cü, 40-cı, 41.3-cü, 43.6-cı, 43.7-ci (ikinci halda), 44.6-cı (ikinci halda), 46.2-ci maddələrində, 47.4-cü maddəsinin birinci cümləsində, 47.6-cı maddəsinin birinci cümləsində (birinci halda) və ikinci cümləsində, 47.7-ci, 47.10-cu maddələrində, 48.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 48.4-cü, 49.3-cü, 50.2-ci, 56.2-ci, 56.5-ci, 56.7-ci, 56.8-ci maddələrində, 57.6-cı maddəsinin ikinci cümləsində, 58.1-ci, 58.3-cü, 60.1-ci, 60.2-ci (birinci halda), 60.5-ci, 62.1-ci (birinci halda), 65.6-cı, 65.9-cu və 66.2-ci maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur;

1.4. həmin Qanunun 1.1.70-ci və 46.1-ci maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti nəzərdə tutulur;

1.5. həmin Qanunun 6.3-cü (mülki aviasiyaya münasibətdə) maddəsində, 24.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 28.4.2-ci (birinci halda) maddəsində, 36.4-cü maddəsinin ikinci cümləsində, 38-ci, 41.1-ci maddələrində, 47.4-cü maddəsinin ikinci cümləsində və 55.1-ci (mülki aviasiyaya münasibətdə) maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.6. həmin Qanunun 6.3-cü (dövlət aviasiyasına münasibətdə), 7.4-cü, 55.1-ci (dövlət aviasiyasına münasibətdə), 56.1-ci (dövlət aviasiyasına münasibətdə) və 57.3-cü (birinci halda) maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.7. həmin Qanunun 7.3-cü maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi (Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla) nəzərdə tutulur;

1.8. həmin Qanunun 9.2-ci və 54.1-ci maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin rəyi nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.9. həmin Qanunun 10.4-cü, 10.5-ci (ikinci halda) maddələrində, 10.6-cı maddəsinin birinci cümləsində, 10.7-ci 10.14-cü, 10.15-ci və 11.5-ci (birinci halda) maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə mülki hava limanlarına və ya aerodromlarına münasibətdə Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi qismində Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, hərbi hava limanlarına və ya aerodromlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.10. həmin Qanunun 11.5-ci (ikinci halda) maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə yerli icra hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur;

1.11. həmin Qanunun 19.2-ci, 26.1-ci və 58.2-ci maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə mülki aviasiyaya münasibətdə Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi qismində Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, dövlət aviasiyasına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.12. həmin Qanunun 1.1.4-cü (ikinci halda), 1.1.6-cı, 1.1.75-ci, 1.1.80-ci, 1.1.81-ci, 7.1-ci maddələrində, 7.2-ci maddəsinin birinci cümləsində, 7.5-ci maddəsinin birinci cümləsində, 7.6-cı, 14.1-ci, 16.4-cü, 18.6-cı, 21.3-cü maddələrində, 21.5-ci maddəsinin birinci cümləsində, 23.2-ci, 23.4-cü (birinci halda), 23.5-ci, 24.2-ci, 25.6-cı (hər iki halda), 28.4.2-ci (ikinci halda), 28.4.3-cü maddələrində, 29.1–29.4-cü maddələrinin ikinci cümlələrində (ikinci halda), 29.6-cı maddəsində, 31.1-ci maddəsinin birinci cümləsində, 31.2-ci maddəsinin birinci cümləsində, 32.1-ci (ikinci halda), 32.2-ci, 33.1-ci, 33.2-ci (ikinci halda), 33.3-cü maddələrində, 35.1-ci maddəsinin birinci abzasında, 35.1.8-ci, 37.1-ci, 41.2-ci, 43.4-cü, 43.7-ci (birinci halda), 44.2–44.4-cü, 44.6-cı (birinci halda), 45.4-cü, 47.1-ci, 47.2-ci, 47.11-ci, 56.1-ci (mülki aviasiyaya münasibətdə), 57.3-cü (ikinci halda), 57.5-ci, 58.4-cü maddələrində, 58.5-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 58.6-cı və 58.7-ci (hər iki halda) maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi qismində Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

2.1. üç ay müddətində:

2.1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

2.1.2. həmin Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanun layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

2.1.3. həmin Qanunun 1.1.64-cü, 1.1.66-cı, 1.1.68-ci, 8.1-ci, 8.2-ci (ikinci halda), 8.4-cü, 10.9-cu, 10.10-cu, 11.3-cü, 11.4-cü (birinci halda), 11.6-cı, 12.1-ci maddələrində, 12.3-cü maddəsinin birinci cümləsində, 13.1-ci (hər iki halda), 13.3-cü (hər iki halda), 16.1–16.3-cü, 17.4-cü, 17.8–17.10-cu, 18.2-ci maddələrində, 47.6-cı maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda), 55.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (hər iki halda), 57.4-cü maddəsində, 57.6-cı maddəsinin birinci cümləsində, 60.2-ci (ikinci halda), 60.7–60.12-ci, 61.1-ci, 61.2-ci, 62.1-ci (ikinci halda), 62.3-cü və 63.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “orqan (qurum)” barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

2.1.4. həmin Qanunun 6.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, eksperimental aviasiya üzrə dövlət siyasətini, tənzimləməsini və nəzarəti həyata keçirən “orqan (qurum)” barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

2.2. həmin Qanunun 45.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, hava daşımaları üzrə rəsmiyyətin sadələşdirilməsinə dair dövlət proqramı ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb altı ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

2.3. aşağıdakı normativ hüquqi aktları doqquz ay müddətində təsdiq edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin:

2.3.1. həmin Qanunun 1.1.4-cü və 11.1-ci maddələrinə uyğun olaraq, aerodromyanı ərazi hüdudlarında torpaq sahəsinin və daşınmaz əmlakın istifadəsinə, həmçinin həmin ərazidə iqtisadi və digər fəaliyyətin həyata keçirilməsinə uçuşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasını;

2.3.2. həmin Qanunun 7.7-ci maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq, digər dövlətdə qeydiyyatda olan mülki hava gəmilərinin uçuşa və istismara yararlılığının təmin edilməsi, uçuş heyətinə və uçuş sənədlərinə dair tələblərin həyata keçirilməsi qaydasını;

2.3.3. həmin Qanunun 8.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, uçuş qaydalarını pozan hava gəmisi yerə endirildikdən və pozuntunun səbəbləri aydınlaşdırıldıqdan sonra uçuşun davamına icazə verilməsi qaydasını;

2.3.4. həmin Qanunun 9.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, xidmət təminatçıları tərəfindən göstərilən hava limanları xidmətlərinə və aeronaviqasiya xidmətlərinə görə yığımların məbləğinin hesablanması qaydasını;

2.3.5. həmin Qanunun 10.2-ci, 10.3-cü maddələrinə və 10.13-cü maddəsinin birinci cümləsinə uyğun olaraq, mülki hava limanları və (və ya) aerodromların istismara yararlılıq, aeronaviqasiya təchizatı və təminatı, təhlükəsizlik tələblərinin təminatı baxımından sertifikatlaşdırılması, hava limanlarına və (və ya) aerodromlara uyğunluq sertifikatının alınması, onların dövlət qeydiyyatına alınması qaydalarını;

2.3.6. həmin Qanunun 10.5-ci və 10.11-ci maddələrinə uyğun olaraq, hava limanları və (və ya) aerodromların layihələndirilməsi və istismarına dair tələbləri;

2.3.7. həmin Qanunun 11.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, hava limanları və aerodromların təhlükəsizlik zonalarında binaların, qurğuların və obyektlərin yerləşdirilməsinə razılıq verilməsi qaydasını;

2.3.8. həmin Qanunun 12.3-cü maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq, aviasiyanın ətraf mühitə təsirinin azaldılması qaydasını;

2.3.9. həmin Qanunun 14.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, helikopter meydançalarının layihələndirilməsinə, tikintisinə və texniki göstəricilərinə dair digər tələbləri;

2.3.10. həmin Qanunun 17.5-ci maddəsinə uyğun olaraq, aviasiya hadisələrinin və insidentlərinin araşdırılması üzrə daimi komissiyanın tərkibini və fəaliyyət qaydasını;

2.3.11. həmin Qanunun 21.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, hava gəmilərinin dövlət qeydiyyatının və uçotunun aparılması, mülki hava gəmilərinin dövlət reyestrinə daxil edilməsi və çıxarılması qaydasını;

2.3.12. həmin Qanunun 23.3-cü, 23.4-cü və 23.6-cı maddələrinə uyğun olaraq, mülki hava gəmilərinə sertifikatların verilməsi, növ dizaynında dəyişiklik və ya onların təmiri, onların uçuşa yararlılıq və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə tələblərin müəyyən olunması qaydalarını;

2.3.13. həmin Qanunun 24.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, mülki hava gəmilərinə texniki xidmət göstərən təşkilatların sertifikatlaşdırılması qaydasını;

2.3.14. həmin Qanunun 24.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, mülki hava gəmilərinin və onların komponentlərinin uçuşa yararlılığının saxlanılmasını idarə edən təşkilatların sertifikatlaşdırılması qaydasını;

2.3.15. həmin Qanunun 25.1-ci maddəsinin ikinci cümləsinə, 25.7-ci və 26.2-ci maddələrinə uyğun olaraq, aviasiya personalına şəhadətnamələrin, vəsiqələrin və ya sertifikatların verilməsi və digər dövlətdə verilmiş analoji sənədlərin tanınması qaydalarını;

2.3.16. həmin Qanunun 25.8-ci, 27.4-cü və 30-cu maddələrinə uyğun olaraq, aviasiya personalının dövri olaraq ilkin və təkrar, nəzəri və praktiki testlərdən, psixoloji müayinələrdən keçirilməsi, peşəyə yararlılığını müəyyən edən tibb müəssisələrinin və onların əməkdaşlarının sertifikatlaşdırılması qaydalarını, habelə heyət üzvünün hava gəmisinin bortunda vəzifəsini icra etməsinə yol verməyən xəstəliklərin siyahısını;

2.3.17. həmin Qanunun 29.1-ci maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq, uçuş və kabinə heyətinə təlim keçən təşkilatlara, uçuş və kabinə heyətinin bilik və bacarıqlarını yoxlayan təlimçilərə sertifikatın verilməsi qaydasını;

2.3.18. həmin Qanunun 29.5-ci maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq, digər dövlətdə yerləşən aviasiya personalının hazırlığı ilə məşğul olan tədris-təlim mərkəzlərinin tanınması qaydasını;

2.3.19. həmin Qanunun 33.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, digər dövlətdə qeydiyyatda olan istismarçılar tərəfindən istismar edilən hava gəmilərinə uçuşların təhlükəsizliyi ilə bağlı nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasını;

2.3.20. həmin Qanunun 37.5-ci və 37.6-cı maddələrinə uyğun olaraq, uçuş əməliyyatlarının, o cümlədən xüsusi şəraitlərdə uçuş əməliyyatlarının və bu sahədə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasını;

2.3.21. həmin Qanunun 39.3-cü və 40-cı maddələrinə uyğun olaraq, hava gəmilərinin beynəlxalq uçuş əməliyyatlarının, məşq uçuşlarının və xüsusi xarakterli aviasiya fəaliyyəti ilə bağlı uçuşların həyata keçirilməsi qaydalarını;

2.3.22. həmin Qanunun 41.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, uçuşların təhlükəsizliyinə nəzarət üzrə tənzimləyici funksiyaların və vəzifələrin ötürülməsi qaydasını;

2.3.23. həmin Qanunun 43.6-cı maddəsinə uyğun olaraq, hava gəmisində daşınması qadağan edilən əşya və maddələrin siyahısını;

2.3.24. həmin Qanunun 43.7-ci və 44.6-cı maddələrinə uyğun olaraq, müfəttiş heyətinin aviasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə və ya uçuşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi ilə bağlı təlim keçmə qaydalarını;

2.3.25. həmin Qanunun 46.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, hava gəmilərinin istismarçıları tərəfindən sərnişin məlumatlarına dair “bir pəncərə” sisteminə ötürülən sərnişinlər barədə ilkin məlumatlar və sərnişin adlarının qeydiyyat məlumatlarının siyahısı, verilməsi, qəbul edilməsi, saxlanılması və digər dövlət orqanları (qurumları) ilə mübadilə edilməsi qaydalarını;

2.3.26. həmin Qanunun 47.4-cü maddəsinin birinci cümləsinə uyğun olaraq, təhlükəli yüklərin mülki hava gəmilərində daşınması qaydalarını;

2.3.27. həmin Qanunun 47.6-cı maddəsinin birinci cümləsinə uyğun olaraq, hərbi avadanlığın (ləvazimatların), hərbi avadanlıq (ləvazimatlar) hesab edilməyən təhlükə potensiallı, o cümlədən xüsusilə təhlükəli yüklərin (malların) mülki və eksperimental hava gəmiləri ilə daşınmasına icazə verilməsi qaydasını;

2.3.28. həmin Qanunun 48.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, kommersiya hava daşımalarının, sərnişin, baqaj, yük və poçt göndərişlərinin hava daşımalarının həyata keçirilməsi qaydalarını;

2.3.29. həmin Qanunun 56.5-ci maddəsinə uyğun olaraq, hava məkanından istifadə və uçuş qaydalarını;

2.3.30. həmin Qanunun 58.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, hava hərəkəti xidmətlərini təmin edən təchizatçıların, habelə sistemlərin, onların tərkib hissələrinin layihələndirilməsinə, istehsalına və ya texniki xidmətinə cəlb olunan təşkilatların sertifikatlaşdırılması qaydasını;

2.3.31. həmin Qanunun 60.1-ci, 60.2-ci və 60.5-ci maddələrinə uyğun olaraq, mülki pilotsuz uçuş aparatlarının istismarı, qeydiyyata alınması və kateqoriyalara bölünməsi qaydalarını;

2.3.32. həmin Qanunun 62.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, daimi və ya müvəqqəti coğrafi zonaların təyin edilməsi ilə bağlı meyarları;

2.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

3. “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 25.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 25.5-ci maddəsində, 27.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində və 58.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş məsələlərin tənzimlənməsi məqsədilə bu Fərmanın 2.3.15-ci yarımbəndində göstərilən qaydalarda aşağıdakılar da əksini tapmalıdır:

3.1. hava gəmilərinin uçuş və kabinə heyətləri, aeronaviqasiya xidmətlərinin təmin edilməsinə cəlb olunan havada hərəkəti idarəetmə dispetçerlərinə şəhadətnamələrin verilməsi, o cümlədən müvafiq təlim və tibbi yoxlamadan keçirilmə qaydası;

3.2. mülki hava gəmilərinin istismara buraxılışını təsdiq edən personala texniki xidmət üzrə şəhadətnamənin alınması qaydası;

3.3. hava daşımalarına cəlb edilən hava gəmisinin heyət üzvlərinə şəhadətnamənin verilməsi qaydası;

3.4. hava hərəkəti dispetçeri şəhadətnaməsinin verilməsi qaydası.

4. “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.2–29.4-cü maddələrinin ikinci cümlələrində nəzərdə tutulmuş məsələlərin tənzimlənməsi məqsədilə bu Fərmanın 2.3.17-ci yarımbəndində göstərilən qaydada aşağıdakılar da əksini tapmalıdır:

4.1. aeronaviqasiya xidmətlərinin təmin edilməsinə cəlb olunan havada hərəkəti idarəetmə dispetçerlərinə, onlara təlim keçən təşkilatlara, onların bilik və bacarıqlarını yoxlayan təlimçilərə sertifikatın verilməsi qaydası;

4.2. mülki hava gəmilərinin istismara buraxılışını təsdiq edən personala ilkin texniki və hava gəmisinin növü üzrə təlimlər, eləcə də bu təlimlər üzrə imtahan keçirən və sertifikat verən təşkilatlara sertifikatın verilməsi qaydası;

4.3. uçuşu imitasiya edən təlim qurğularına sertifikatın verilməsi qaydası.

5. “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 47.7-ci və 47.10-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş məsələlərin tənzimlənməsi məqsədilə bu Fərmanın 2.3.26-cı yarımbəndində göstərilən qaydalarda aşağıdakılar da əksini tapmalıdır:

5.1. təhlükəli yüklərin hava yolu ilə daşınmasında iştirak edən personalın hazırlığının keçirilməsi qaydaları;

5.2. hava gəmisinin sərnişin salonunda, yük və baqaj bölmələrində daşınmasına yol verilən təhlükəli yüklərin siyahısı.

6. “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 48.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 49.3-cü, 50.2-ci, 65.6-cı, 65.9-cu və 66.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş məsələlərin tənzimlənməsi məqsədilə bu Fərmanın 2.3.28-ci yarımbəndində göstərilən qaydalarda aşağıdakılar da əksini tapmalıdır:

6.1. hava daşımaları üzrə sərnişin və ya yük daşıma müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi, daşıma sənədlərinin forması və tərtib edilməsi qaydası;

6.2. sərnişinlərin, həmçinin baqajın, yükün, poçt göndərişlərinin hava daşınması üzrə xidmətlərin göstərilməsi zamanı istifadə olunan sənədlərin siyahısı;

6.3. sərnişin hava daşımasından imtina etdiyi təqdirdə, hava daşıması üçün ödənilmiş daşıma haqqının geri qaytarılması qaydası;

6.4. Azərbaycan Respublikasının daxili daşımalarında Azərbaycan Respublikasına mənsub olan daşıyıcılar tərəfindən daşımaya qəbul edilən, dəyəri bəyan olunmadan qeydiyyata alınmış baqaja və ya yükə görə daşıyıcının məsuliyyət həddi;

6.5. hava daşımaları ilə əlaqədar sərnişinlərə, baqaja və yükə vurulan zərərə görə kompensasiyanın hesablanması və ödənilməsi qaydası;

6.6. istismarçı tərəfindən hava gəmisinin istismarı ilə əlaqədar hava gəmisi ilə daşınmayan üçüncü şəxslərə və ya onların əmlakına vurulan zərərin ödənişinin həyata keçirilməsi qaydası.

7. “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 56.2-ci, 56.7-ci, 56.8-ci maddələrində və 57.6-cı maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş məsələlərin tənzimlənməsi məqsədilə bu Fərmanın 2.3.29-cu yarımbəndində göstərilən qaydalarda aşağıdakılar da əksini tapmalıdır:

7.1. uçuş əməliyyatları üçün istifadə edilməzdən əvvəl hava məkanının strukturlarının layihələndirilməsi qaydası;

7.2. hava məkanının mülki hava gəmilərinin hava hərəkətinə nəzarət edilən hissəsində dövlət aviasiyasına mənsub hava gəmilərinin ümumi hava hərəkəti qaydaları;

7.3. Azərbaycan Respublikasının hava məkanının hüdudlarında hava hərəkətinə idarəetmə xidməti göstərilən müəyyən ölçülü hava məkanının təsnifatının tənzimlənməsi qaydası;

7.4. uçuşların təhlükəsizliyinin meteoroloji təminatının həyata keçirilməsi qaydası.

8. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi:

8.1. aşağıdakı normativ hüquqi aktları altı ay müddətində təsdiq edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin:

8.1.1. “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin rəyi nəzərə alınmaqla, xidmət təminatçılarına mülki aviasiyada təhlükəsizliyə nəzarətlə bağlı göstərilən xidmətlərə görə xidmət haqqı məbləğlərini;

8.1.2. həmin Qanunun 24.1-ci maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq, hava gəmilərinin və onların komponentlərinin uçuşa yararlılığının saxlanılması qaydasını;

8.1.3. həmin Qanunun 28.4.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, kapitan (komanda verən pilot) tərəfindən obyektiv səbəblərdən öz vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikdə, uçuş başa çatdıqdan sonra bu halla bağlı bütün məlumatların təqdim edilməsi qaydasını;

8.1.4. həmin Qanunun 36.4-cü maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq, uçuş əməliyyatının həyata keçirilməsinə dair məlumatlar üzrə qeydlərin, səs yazılarının, sənədlərin qorunub saxlanılması və kənar müdaxilədən mühafizə edilməsi qaydasını;

8.1.5. həmin Qanunun 38-ci maddəsinə uyğun olaraq, uçuş əməliyyatlarına hazırlıq qaydasını;

8.2. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görsün.

9. “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 30 avqust tarixli 284 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 8, maddə 716 (Cild I) ləğv edilsin.

 

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri 15 fevral 2024-cü il

Fərmanlar