Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

post-img

№ 223 Bakı şəhəri, 22 aprel 2024-cü il

“Cinayət prosesini həyata keçirən orqana çağırış vərəqələrinin formaları”­nın təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya­sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublika­sının 2023-cü il 22 dekabr tarixli 1061-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəllə­sinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələlə­ri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa­nununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessu­al Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azər­baycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 387 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbay­can Respublikası Prezidentinin 2024-cü il 26 yanvar tarixli 2457 nömrəli Fərmanının 2.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Na­zirlər Kabineti qərara alır:

“Cinayət prosesini həyata keçirən orqana çağırış vərəqələrinin formaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il 22 aprel tarixli 223 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

                                

Təqsirləndirilən şəxsin cinayət prosesini həyata keçirən orqana (məhkəmələr istisna olmaqla)

ÇAĞIRIŞ VƏRƏQƏSİ

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(təqsirləndirilən şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________

______________________________________________________

(təqsirləndirilən şəxsin ünvanı (olduğu yer)

 

Azərbaycan Respublikasının_______________________________ ______________________________________________________

______________________________________________________

(cinayət prosesini həyata keçirən orqanın adı, ünvanı, əlaqə məlumatları

(indeks, telefon, faks və s.)

______________________________________________________
______________________________________________________
(təhqiqatçının, müstəntiqin və ya prokurorun soyadı, adı, vəzifəsi)

 

Təqsirləndirilən şəxs _______________________ tarixdə ________

(soyadı, adı, atasının adı)

______________ saatda _________ yerə gəlməyiniz xahiş olunur.*

 

Cinayət prosesini həyata keçirən orqana gəlməməyiniz __________ nəticələnə bilər.

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli sürülmüş ittihamın mahiyyəti)

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 150.1-ci maddəsinə əsasən cinayət işi üzrə toplanılmış sübutlar şəxsin cinayət qanununda nəzərdə tutulmuş əməli törətməsini ehtimal etməyə əsas verdikdə və bu şəxs başqa ərazidə yaşadıqda, yaxud onun olduğu yer məlum olmadıqda, müstəntiq və ya prokuror həmin şəxsin tutulması barədə qərar çıxara bilər. Cinayət prosesini həyata keçirən orqandan gizlənən və ya çağırışa gəlməkdən qəsdən boyun qaçıran şəxsə ittiham elan etmək üçün onun tutulması haqqında qərar çıxarıldıqda, müstəntiq və ya prokuror, eyni vaxtda həmçinin həmin şəxsin axtarışını elan edir.

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 151.3-cü maddəsinə əsasən qətimkan tədbirinin şərtlərini pozaraq cinayət prosesini həyata keçirən orqandan gizlənən və ya çağırışa gəlməkdən qəsdən boyun qaçıran şəxsin tutulması barədə qərar çıxarıldıqda, müstəntiq və ya prokuror, eyni vaxtda həmçinin həmin şəxsin axtarışını elan edir.

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 178.2-ci maddəsinə uyğun olaraq Sizə xəbərdarlıq edilir ki, cinayət prosesində iştirak edən və cinayət prosesini həyata keçirən orqana çağırılan şəxs (14 yaşınadək olan şəxslər, hamilə qadınlar, ağır xəstələr istisna olmaqla) cinayət prosesini həyata keçirən orqanın məcburi çağırışına üzrlü səbəb olmadan gəlmədikdə, cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışını almaqdan boyun qaçırdıqda, cinayət prosesini həyata keçirən orqandan gizləndikdə və daimi yaşayış yeri olmadıqda həmin şəxsə məcburi gətirilmə tətbiq edilə bilər.

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 467-13-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 100–119, 137, 144, 145, 178, 179, 182, 193-1,   204–206, 206-1, 208, 214–219-1, 228, 274–283-1, 308–314-3, 318, 318-1, 319 və 324-cü maddələri, eləcə də həmin maddələrlə yanaşı eyni bir cinayət işi çərçivəsində cinayətlərin məcmusu üzrə həmin Məcəllənin digər maddələri ilə ittiham olunan təqsirləndirilən şəxsin Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda istintaqdan və ya məhkəmədən gizləndiyi və ya çağırışa gəlməkdən qəsdən boyun qaçırdığı üçün cinayət prosesində şəxsən iştirakının təmin edilməsi mümkün olmadıqda onun barəsində cinayət təqibi qiyabi icraat qaydasında aparıla bilər. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 467-13-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş hallarda təqsirləndirilən şəxs barəsində qiyabi hökm və ya digər yekun qərar çıxarıla bilər. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 467-13.3-cü maddəsinə əsasən təqsirləndirilən şəxs qiyabi icraatda özünün seçimi əsasında müdafiəçi vasitəsilə təmsil olunmaq hüququndan istifadə etmək istədiyi halda, müdafiəçisi barədə məlumatları cinayət prosesini həyata keçirən orqana göndərməlidir. 

Çağırılan şəxs üzrlü səbəbdən çağırışa gələ bilmədikdə bu barədə dərhal cinayət prosesini həyata keçirən orqana məlumat verməli, çağırışa gəlməməsinə səbəb olan üzrlü halları təsdiq edən dəlilləri təqdim etməlidir.

Cinayət prosesini həyata keçirən orqana çağırılan şəxs şəxsiyyətini təsdiq edən sənədini təqdim etməlidir.

*Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 54-2.7-ci maddəsinə əsasən həbs yerlərində saxlanılan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslər həbs yerinin müdiriyyəti vasitəsilə çağırılırlar.

*Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 54-2.8-ci maddəsinə əsasən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli şəxslər onların qanuni nümayəndələri vasitəsilə çağırılırlar.

Qoşma: hüquq və vəzifələrin izahına dair Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsindən çıxarış.

İmza:

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il 22 aprel tarixli 223 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

Şübhəli şəxsin cinayət prosesini həyata keçirən orqana

(məhkəmələr istisna olmaqla)

ÇAĞIRIŞ VƏRƏQƏSİ

______________________________________________________

______________________________________________________

(şübhəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

____________________________________________________________________________________________________________

(şübhəli şəxsin ünvanı (olduğu yer)

 

Azərbaycan Respublikasının ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

(cinayət prosesini həyata keçirən orqanın adı, ünvanı, əlaqə məlumatları

(indeks, telefon, faks və s.)

____________________________________________________________________________________________________________

(təhqiqatçının, müstəntiqin və ya prokurorun soyadı, adı, vəzifəsi)

Şübhəli şəxs _________________________ tarixdə ____________

(soyadı, adı, atasının adı)

______________ saatda _________ yerə gəlməyiniz xahiş olunur.*

Cinayət prosesini həyata keçirən orqana gəlməməyiniz __________ nəticələnə bilər.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(şübhənin mahiyyəti)

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 150.1-ci maddəsinə əsasən cinayət işi üzrə toplanılmış sübutlar şəxsin cinayət qanununda nəzərdə tutulmuş əməli törətməsini ehtimal etməyə əsas verdikdə və bu şəxs başqa ərazidə yaşadıqda, yaxud onun olduğu yer məlum olmadıqda, müstəntiq və ya prokuror həmin şəxsin tutulması barədə qərar çıxara bilər. Cinayət prosesini həyata keçirən orqandan gizlənən və ya çağırışa gəlməkdən qəsdən boyun qaçıran şəxsə ittiham elan etmək üçün onun tutulması haqqında qərar çıxarıldıqda, müstəntiq və ya prokuror, eyni vaxtda həmçinin həmin şəxsin axtarışını elan edir.

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 151.3-cü maddəsinə əsasən qətimkan tədbirinin şərtlərini pozaraq cinayət prosesini həyata keçirən orqandan gizlənən və ya çağırışa gəlməkdən qəsdən boyun qaçıran şəxsin tutulması barədə qərar çıxarıldıqda, müstəntiq və ya prokuror, eyni vaxtda həmçinin həmin şəxsin axtarışını elan edir.

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 178.2-ci maddəsinə uyğun olaraq Sizə xəbərdarlıq edilir ki, cinayət prosesində iştirak edən və cinayət prosesini həyata keçirən orqana çağırılan şəxs (14 yaşınadək olan şəxslər, hamilə qadınlar, ağır xəstələr istisna olmaqla) cinayət prosesini həyata keçirən orqanın məcburi çağırışına üzrlü səbəb olmadan gəlmədikdə, cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışını almaqdan boyun qaçırdıqda, cinayət prosesini həyata keçirən orqandan gizləndikdə və daimi yaşayış yeri olmadıqda həmin şəxsə məcburi gətirilmə tətbiq edilə bilər.

Çağırılan şəxs üzrlü səbəbdən çağırışa gələ bilmədikdə bu barədə dərhal cinayət prosesini həyata keçirən orqana məlumat verməli, çağırışa gəlməməsinə səbəb olan üzrlü halları təsdiq edən dəlilləri təqdim etməlidir.

Cinayət prosesini həyata keçirən orqana çağırılan şəxs şəxsiyyətini təsdiq edən sənədini təqdim etməlidir.

*Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 54-2.7-ci maddəsinə əsasən həbs yerlərində saxlanılan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslər həbs yerinin müdiriyyəti vasitəsilə çağırılırlar.

*Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 54-2.8-ci maddəsinə əsasən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli şəxslər onların qanuni nümayəndələri vasitəsilə çağırılırlar.

Qoşma: hüquq və vəzifələrin izahına dair Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsindən çıxarış.

İmza:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il 22 aprel tarixli 223 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

Cinayət prosesinin iştirakçılarının (təqsirləndirilən və şübhəli şəxs istisna olmaqla) və cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslərin cinayət prosesinin həyata keçirən orqana (məhkəmələr istisna olmaqla)

ÇAĞIRIŞ VƏRƏQƏSİ

Azərbaycan Respublikasının  ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

(cinayət prosesini həyata keçirən orqanın adı, ünvanı, əlaqə məlumatları

(indeks, telefon, faks və s.)

____________________________________________________________________________________________________________

(təhqiqatçının, müstəntiqin və ya prokurorun soyadı, adı, vəzifəsi)

____________________________________________________________________________________________________________

(çağırış vərəqəsinin verilməli olduğu şəxsin prosessual statusu, soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, hüquqi şəxsin adı və yerləşdiyi ünvan)

______________________________________ tarixdə_________

                              (soyadı, adı, atasının adı)

___________ saatda ____________ yerə gəlməyiniz xahiş olunur.*

Cinayət prosesini həyata keçirən orqana gəlməməyiniz __________ nəticələnə bilər.

____________________________________________________________________________________________________________

(cinayət işinin qısa məzmunu)

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 178.2-ci maddəsinə uyğun olaraq Sizə xəbərdarlıq edilir ki, cinayət prosesində iştirak edən və cinayət prosesini həyata keçirən orqana çağırılan şəxs (14 yaşınadək olan şəxslər, hamilə qadınlar, ağır xəstələr, xüsusi ittihamçı istisna olmaqla) cinayət prosesini həyata keçirən orqanın  məcburi çağırışına üzrlü səbəb olmadan gəlmədikdə, cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışını almaqdan boyun qaçırdıqda, cinayət prosesini həyata keçirən orqandan gizləndikdə və daimi yaşayış yeri olmadıqda həmin şəxsə məcburi gətirilmə tətbiq edilə bilər.

Çağırılan şəxs üzrlü səbəbdən çağırışa gələ bilmədikdə bu barədə dərhal cinayət prosesini həyata keçirən orqana məlumat verməli, çağırışa gəlməməsinə səbəb olan üzrlü halları təsdiq edən dəlilləri təqdim etməlidir.

Cinayət prosesini həyata keçirən orqana çağırılan şəxs şəxsiyyətini və (və ya) səlahiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidir.

*Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 54-2.8-ci maddəsinə əsasən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli şəxslər onların qanuni nümayəndələri vasitəsilə çağırılırlar.

Qoşma: hüquq və vəzifələrin izahına dair Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsindən çıxarış.

İmza:

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il 22 aprel tarixli 223 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

Məhkəmə baxışında iştiraka (təqsirləndirilən şəxs  istisna olmaqla)

ÇAĞIRIŞ VƏRƏQƏSİ

Azərbaycan Respublikasının ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

(məhkəmənin adı, ünvanı, əlaqə məlumatları (indeks, telefon, faks və s.)

____________________________________________________________________________________________________________

(hakimin soyadı, adı)

____________________________________________________________________________________________________________

(çağırış vərəqəsinin verilməli olduğu şəxsin prosessual statusu, soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, hüquqi şəxsin adı və yerləşdiyi ünvan)

____________________________________________________________________________________________________________

(təqsirləndirilən şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin _____maddəsi (maddələri) ilə təqsirləndirilməsinə dair cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı _____________ tarixə, saat _____ təyin edilmişdir. Məhkəmə baxışında iştirak etməyiniz xahiş olunur.*

Məhkəmə baxışında iştiraka gəlməməyiniz _______________                   nəticələnə bilər.

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 178.2-ci maddəsinə uyğun olaraq Sizə xəbərdarlıq edilir ki, cinayət prosesində iştirak edən və cinayət prosesini həyata keçirən orqana çağırılan şəxs (14 yaşınadək olan şəxslər, hamilə qadınlar, ağır xəstələr, xüsusi ittihamçı istisna olmaqla) cinayət prosesini həyata keçirən orqanın məcburi çağırışına üzrlü səbəb olmadan gəlmədikdə, cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışını almaqdan boyun qaçırdıqda, cinayət prosesini həyata keçirən orqandan gizləndikdə və daimi yaşayış yeri olmadıqda həmin şəxsə məcburi gətirilmə tətbiq edilə bilər.

Çağırılan şəxs üzrlü səbəbdən çağırışa gələ bilmədikdə bu barədə dərhal cinayət prosesini həyata keçirən orqana məlumat verməli, çağırışa gəlməməsinə səbəb olan üzrlü halları təsdiq edən dəlilləri təqdim etməlidir.

Məhkəmə baxışında iştirak üçün çağırılan şəxs şəxsiyyətini və (və ya) səlahiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidir. 

*Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 54-2.7-ci maddəsinə əsasən həbs yerlərində saxlanılan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslər həbs yerinin müdiriyyəti vasitəsilə çağırılırlar.

*Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 54-2.8-ci maddəsinə əsasən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli şəxslər onların qanuni nümayəndələri vasitəsilə çağırılırlar.

Qoşma: hüquq və vəzifələrin izahına dair Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsindən çıxarış.

İmza:

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il 22 aprel tarixli 223 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Təqsirləndirilən şəxsin məhkəmə baxışında iştirakına dair

ÇAĞIRIŞ VƏRƏQƏSİ

Azərbaycan Respublikasının_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

(məhkəmənin adı, ünvanı, əlaqə məlumatları (indeks, telefon, faks və s.)

____________________________________________________________________________________________________________

(hakimin soyadı, adı)

 ___________________________________________________________________________________________________________

(təqsirləndirilən şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı)

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin_____maddəsi (maddələri) ilə təqsirləndirilməyinizə dair cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı______________tarixə, saat ____təyin edilmişdir.

Məhkəmə baxışında iştirak etməyiniz xahiş olunur.*

Məhkəmə baxışında iştiraka gəlməməyiniz _______________                   nəticələnə bilər.

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 178.2-ci maddəsinə uyğun olaraq Sizə xəbərdarlıq edilir ki, cinayət prosesində iştirak edən və cinayət prosesini həyata keçirən orqana çağırılan şəxs (14 yaşınadək olan şəxslər, hamilə qadınlar, ağır xəstələr istisna olmaqla) cinayət prosesini həyata keçirən orqanın  məcburi çağırışına üzrlü səbəb olmadan gəlmədikdə, cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışını almaqdan boyun qaçırdıqda, cinayət prosesini həyata keçirən orqandan gizləndikdə və daimi yaşayış yeri olmadıqda həmin şəxsə məcburi gətirilmə tətbiq edilə bilər.

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 467-13-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 100–119, 137, 144, 145, 178, 179, 182, 193-1, 204–206, 206-1, 208, 214–219-1, 228, 274–283-1, 308–314-3, 318, 318-1, 319 və 324-cü maddələri, eləcə də həmin maddələrlə yanaşı eyni bir cinayət işi çərçivəsində cinayətlərin məcmusu üzrə həmin Məcəllənin digər maddələri ilə ittiham olunan təqsirləndirilən şəxsin Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda istintaqdan və ya məhkəmədən gizləndiyi və ya çağırışa gəlməkdən qəsdən boyun qaçırdığı üçün cinayət prosesində şəxsən iştirakının təmin edilməsi mümkün olmadıqda onun barəsində cinayət təqibi qiyabi icraat qaydasında aparıla bilər. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 467-13-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş hallarda təqsirləndirilən şəxs barəsində qiyabi hökm və ya digər yekun qərar çıxarıla bilər. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 467-13.3-cü maddəsinə əsasən təqsirləndirilən şəxs qiyabi icraatda özünün seçimi əsasında müdafiəçi vasitəsilə təmsil olunmaq hüququndan istifadə etmək istədiyi halda, müdafiəçisi barədə məlumatları cinayət prosesini həyata keçirən orqana göndərməlidir. 

Çağırılan şəxs üzrlü səbəbdən çağırışa gələ bilmədikdə bu barədə dərhal cinayət prosesini həyata keçirən orqana məlumat verməli, çağırışa gəlməməsinə səbəb olan üzrlü halları təsdiq edən dəlilləri təqdim etməlidir.

Məhkəmə baxışında iştirak üçün çağırılan şəxs şəxsiyyətini və (və ya) səlahiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidir. 

*Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 54-2.7-ci maddəsinə əsasən həbs yerlərində saxlanılan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslər həbs yerinin müdiriyyəti vasitəsilə çağırılırlar.

*Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 54-2.8-ci maddəsinə əsasən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli şəxslər onların qanuni nümayəndələri vasitəsilə çağırılırlar.

Qoşma: hüquq və vəzifələrin izahına dair Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsindən çıxarış.

İmza: 

 

Nazirlər kabinetinin qərarları