Qədim Zəngəzurun yeni teatrı

post-img

Mayın 20-də Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında yeni yaranmış Qədim Zəngəzur Teatrının ilk premyerası olacaq. Yaradıcı kollektiv “44 dəqiqə” tamaşasını təqdim edəcək. Premyera ərəfəsində XQ-nin əməkdaşı teatrın direktoru Firidun Əliyevlə görüşərək ondan qısa müsahibə alıb. 

– Firudin müəllim, Qə­dim Zəngəzur Teatrı necə yarandı? 

– Xalqımızın 2020-ci il Ta­rixi Zəfərindən sonra düşün­dük ki, sənət adamları kimi, biz də dövlətimizə və xalqı­mıza öz töhfəmizi verək. Pre­zident İlham Əliyevin “Böyük qayıdış” planı uğurla reallaşır. Əhalinin düşməndən azad edilmiş Şərqi Zəngəzur böl­gələrinə qayıdışı həyata ke­çirilir. Ümid edirik ki, teatrımız orada doğma yurda qayıdan ailələri bir-birindən gözəl ta­maşalarla sevindirəcək. Belə­cə, müstəqil teatrı yaratmaq qərarına gəldik. 

2023-cü ilin noyabrından aktyor və rejissor kollektivini toplamağa başlamışıq. Gör­düyünüz kimi, artıq ilk tama­şamız da hazırdır. 

– Teatrın repertuar si­yasətini necə qurmaq fik­rindəsiniz? 

– Teatrın bədii rəhbəri, is­tedadlı aktyor Ramil Zeynalov həm yerli, həm də xarici əsər­lər əsasında tamaşalar hazır­lamağı düşünür. Təbii ki, əsas məqsədimiz torpaqlarımızı azad edən qəhrəmanların bə­dii obrazlarını yaratmaqdır. 

– Aktyor heyəti kifayət qədər peşəkardırmı? 

– Teatrın yaradıcı heyə­tinə “kastinq” elan edərək ən istedadlı gəncləri cəlb etməyə çalışmışıq. Onlardan Mahir Mirişli, Sübhü Fərəcov, Əlixan Nağızadə və başqalarının adlarını çəkmək olar. Ümu­miyyətlə, istedadlı və gənc aktyorlarımız çoxdur. 

– İlk premyeradan nə gözləyirsiniz? 

– Hər bir premyera ya­radıcı kollektiv üçün böyük sınaqdır. Ümid edirəm ki, təqdim etdiyimiz əsər tama­şaçıların xoşuna gələcək. Əs­gərlərimiz çox ağır döyüş yolu keçiblər. Onların başlarına gələn hadisələri, yaşadıqları ağrı-acıları, qələbə sevincini gənc nəslə ötürmək lazımdır. Məqsədimiz məhz budur. 

– İndiki şəraitdə tama­şaçını teatra cəlb etmək o qədər də asan deyil...

– Haqlısınız. Amma biz bununla bağlı bir sıra planlar qurmuşuq, hədəflər düşün­müşük. Bir tamaşa hazırladıq, getdik, hardasa göstərdik, bununla kifayətlənməyəcəyik. Yeni, dəyərli tamaşalar ara­ya-ərsəyə gətirəcəyik. 

– İnsanlar teatrda həyat­da üzləşdiyi problemlərin bədii həllini görmək istəyir. Sizin tamaşalar cəmiyyətin bu suallarına cavab verə biləcəkmi?

– Həyat bir teatrdır. Hər kəs özünün seçdiyi rolun ifaçısıdır. Aktyor isə həm də başqa insanların xarakterlə­rini yaradır. Bu obrazları elə yaratmalıyıq, insanlar düşün­sünlər və təsirlənsinlər. 

Söhbəti qələmə aldı:
Fidan SALMANOVA,
Elşən AĞALAROV (foto),
XQ

Müsahibə