Şöhrət Barlas: “Özbəklər Azərbaycan xalqının zəfəri ilə öyünürlər”

post-img

XQ-yə dost açıqlaması

Özbəkistanlı yazıçı-publisist, araşdırmaçı Şöhrət Barlas redaksiyamızın qonağı oldu. Fürsətdən istifadə edərək, ondan qəzetiniz üçün qısa müsahibə aldıq. 

– Şöhrət bəy, öncə sizi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) fəxri üzvü seçilməyiniz münasibəti ilə təbrik edi­rik! Bilirik ki, bu günlərdə Şuşada da olmusunuz və həmin səfər nə ilə bağlı idi?

– Təbrik üçün təşəkkürümü bildirirəm. Özbəkistanda Heydər Əliyev adına Azər­baycan Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Həmin Mərkəzin Azərbaycanla bağlı layihəsinə əsasən Öbəkistanlı jur­nalistlərin buraya səfərlərini təşkil etdik. Həmkarlarımız müxtəlif çəkilişlər apar­dılar, reportajlar hazırladılar. Xatırladım ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəksitana səfərə gələndə bizim Pre­zidentimiz Şavkat Mirziyoyev demişdi: “Mən oralarda ermənilər nələt etdiklə­rini gözlərimlə gördüm”. Biz də istədik ki, vandallaarın burada nələr törətdiyini görək və özbək xalqına göstərək. 

Bizim minillər boyu davam etmiş qardaşlıq əlaqələrimiz var. Bu gün Azər­baycan xalqı özbək xalqının fikrində və gözündə müzəffər bir xalqdır. 44 günlük Vətən müharibəsində Zəfər və 23 saat çəkmiş antiterror tədbirləri nəticəsində Xankəndinin azad edilməsi dünyanı hey­rətə saldı. Buna görə qardaş xalq olaraq sizi ürəkdən təbrik edirik. Fizülidə Öz­bəkistan xalqının hədiyyəsi olaraq mək­təb tikildi. Bu dəfə əvvəlki illərdəki kimi, milyona yaxın məcburi köçkünü olan, torpaqlarının 20 faizi işğal edilmiş xalqın yox, qalib xalqın qonağı olduq. İndi bizim jurnalistlər müxtəlif televiziya kanalların­da bu barədə məlumatlar verir və ictima­iyyəti məlumatlandırırlar. 

– 23 saatlıq local xarakterli antiter­ror tərbirlərinə münasibətiniz necə­dir?

– Bu məsələ ilə bağlı azərbaycanlı jurnalistlərin işi faydalı oldu, yaxşı çalış­dılar. Yəni, məsələnin mahiyyətini dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdıra bildilər. Qarabağı tərk edən ermənilərdən heç bir təzyiqə məruz qalmadıqları barədə çox­lu müsahibələr aldılar. Dünya da gördü ki, Azərbaycan tərəfindən Qarabağı tərk edən ermənilərə qarşı hər hansı bir dis­kriminasiya, təcavüz olmadı. Amma bun­dan 30 il əvvəl – 1992-1993-cü illərdə, hətta, 1988-ci ildə erməilərin azərbay­canlılara qarşı nələr etdiyini bütün dünya bilir. Azərbaycan tərəfi isə öz torpaqları­nı azad edərkən belə əməllər törətmədi. Sakit bir şəkildə ermənilərə “Qalın, ya­şayın” dedi. İndi cinayətkarlar həbc olu­nublar, onların məhkəmələri gedir. Bütün dünya görür ki, Azərbaycan haqsevər və müzəffər ölkədir.

S.ELAY
XQ


Müsahibə