Qırğızıstan ölkəmizlə ikiqat vergiyə son qoyur

post-img

Qırğızıstanın Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Saziş”in imzalanmasını təsdiqləyib.

Qırğızıstan KİV-in bu barədə yayı­lan məlumatına görə, adıçəkilən saziş 2024-cü il aprelin 24-də Bakıda imza­lanıb. Sazişin icrasına cavabdeh olan orqan İqtisadiyyat və Kommersiya Na­zirliyi müəyyən edilib. Sənəd ratifikasiya məqsədilə Qırğızıstanın Joqorku Kene­şinə göndərilib.

Saziş Qırğızıstan iqtisadiyyatına bir­başa xarici investisiyaların cəlb edilməsi vasitəsi kimi nəzərdən keçirilir. Bununla yanaşı, xarici şirkətlərə ikiqat vergitut­manın aradan qaldırılması və yalnız bir ölkədə vergitutma təminatının verilmə­si yolu ilə ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinə investisiya yatırılmasına şə­rait yaradır.

Sazişin əsas məqsədləri bir dövlətin rezidentini digər razılığa gələn dövlətdə ayrı-seçkilik yaradan vergitutmadan qo­rumaq, vergidən yayınma və ya sazişin müddəalarından sui-istifadə hallarının qarşısını almaqdır.

Azərbaycanın Qırğızıstan iqtisadiy­yatına yatırdığı investisiyaların həcmi 5,4 milyon ABŞ dolları, Qırğızıstanın ölkəmizə yatırdığı kapital qoyuluşlarının həcmi isə 5,54 milyon ABŞ dolları təş­kil edir. Respublikamızda qeydiyyatdan keçmiş Qırğızıstan kapitallı 74 müəs­sisədən 23-ü fəaliyyət göstərir.

İqtisadiyyat