Əməkdar jurnalist, tanınmış türkoloq əbədiyyətə qovuşdu

post-img

Azərbaycan jurnalistikasına, elmi-mədəni ictimaiyyətinə ağır itki üz verib. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin katibi, Bakı Dövlət Universitetinin profes­soru, tanınmış türkoloq, Əməkdar jurnalist Ramiz Əskər ömrünün 70-ci ilində kəskin ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib.

Ramiz Baxşəli oğlu Əskər 1954-cü ildə Qərbi Azərbaycanın Gümrü bölgə­sinin Qaraçanta kəndində doğulub, orta təhsilini burada alıb. O, 1972-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültə­sinə daxil olub, 1975-ci ildən ali təhsilini M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Uni­versitetinin jurnalistika fakültəsində da­vam etdirib. 1978-ci ildə yüksək ixtisaslı jurnalist kimi Azərbaycana qayıdan Ra­miz Əskər 1983-cü ilədək “Azərbaycanın səsi” radiosunda redaktor işləyib. Sonra­kı illərdə o, Azərbaycan, türk, ərəb, fars, ingilis, fransız, alman dillərində çıxmış “Azərbaycan bugün” jurnalının və latın, kiril, ərəb əlifbaları ilə buraxılmış “Odlar yurdu” qəzetinin baş redaktoru kimi ölkə­mizin xaricdə tanıdılması, Azərbaycan diasporunun Vətənlə əlaqələrinin güclən­məsi sahəsində mətbu sözün təsirinin ar­tırılmasına jurnalist töhfəsini verib.

Ötən dövrdə beynəlxalq jurnalistika sahəsində təcrübəli media mütəxəssisi kimi yetişmiş Ramiz Əskər müstəqilli­yin ilk illərində Türkiyənin “Hürriyət” qə­zetinin, bu ölkənin Beynəlxalq Xəbər Agentliyinin və “Yeni forum” jurnalının Azərbaycan üzrə müxbiri olub. Həmka­rımız 1993–1997-ci illərdə Xarici Turizm Şurasının idarə rəisi, “XXI əsr” qəzetinin baş redaktoru, “Xalq qəzeti” baş redakto­runun müavini vəzifələrində çalışıb, Azər­baycan Jurnalistlər Birliyinin katibi seçilib.

Sonrakı illərdə elmi fəaliyyət sahəsinə keçən tədqiqatçı-jurnalist 2003-2006-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin türko­logiya kafedrasında çalışıb. Filologiya üzrə namizədlik və dokorluq dissertasiya­ları müdafiə etmiş türkoloq Azərbaycan və rus dillərində türk mədəniyyət tarixi, türkologiyanın əsasları fənlərini tədris edib, “Divanü lüğat-it-türk”, “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Qutadğu Bilig”, “Manas” kurs­larını aparıb. O, 2007–2012-ci illərdə BDU filologiya fakültəsində bədii tərcümə elmi-tədqiqat laboratoriyasına rəhbərlik edib.

Professor Ramiz Əskər 2012-ci ildə türk xalqları ədəbiyyatı, 2016-cı ildə isə türkologiya kafedralarının müdiri seçi­lib. 2023-cü ildən Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri olan alim 80-ə yaxın beynəlxalq simprozium və konfransda iş­tirak edib. O, Azərbaycanda və dünyanın müxtəlif ölkələrində çapdan çıxmış 94 ki­tabın, xeyli sayda tərcümə ədəbiyyatının müəllifi kimi də tanınb. 

Azərbaycan jurnalistikasının və elmi­nin inkişafında xidmətlərinə görə Ramiz Əskər 2010-cu ildə Əməkdar jurnalist fəx­ri adına, 2014-cü ildə “Şöhrət” ordeninə, 2024-cü ildə II dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeninə layiq görülüb. Soydaşımız 2022-ci ildə Özbəkistanın “Dostluq” orde­ni ilə də təltif edilib.

Zəngin və mənalı ömür yaşayan, jurnalistik və elmi fəaliyyəti ilə xalqımı­za, bütün türk dünyasına layiqli xidmət göstərən həmkarımızın və dostumuzun dünyasını dəyişməsi onun bir çox arzu və istəklərini yarımçıq qoydu. Bu ağır itkini hədsiz kədərlə qarşılayır, mərhumun ailə­sinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağ­lığı veririk. 

Allah rəhmət eləsin!

Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyəti

“Xalq qəzeti”nin kollektivi

Sosial həyat