Ölümə qalib gələn qəhrəman

post-img

Firudin İbrahimi – 105

Bu gün adı öyünclü mücadilə tariximizə Güney Azərbaycanda milli demokratik hərəkatın rəhbərlərindən biri kimi düşmüş Firudin Qəni oğlu İbrahiminin 105 yaşı tamam olur.

1945-ci ildə Təbrizdə qurulmuş Azər­baycan Milli Hökumətinin baş prokuroru Firudin İbrahimi 1918-ci ildə noyabr ayı­nın 21-də Cənubi Azərbaycanın Asta­ra şəhərində anadan olub. 1945-ci ildə Tehran Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. 1945-ci ilin oktyabr ayında Azər­baycan Demokratik Firqəsinin qurulta­yında Milli Məclisə nümayəndə seçilib. O, 1945-ci ilin dekabr ayının 12-də Azər­baycan Milli Hökumətinin Baş prokuroru təyin olunub. 1946-cı ilin dekabr ayında Cənubi Azərbaycanda Milli Hökumət qan içərisində boğulduqdan sonra Firudin İbrahimi həbs edilib və 1947-ci ilin may ayının 22-də Təbriz şəhərinin “Gülüstan” bağında dar ağacından asılıb.

 

Düşünür Firidun, düşünür dərin

Çəkmir barmaqlıqdan o, nəzərlərin.

Vətən göylərinə həsrətlə baxır

Başında elə bil ildırım çaxır...

Yenə taladılar Azərbaycanı,

Dost deyə qırdılar min-min insanı.

Neçə qəhrəmanı dardan asdılar

Neçə ana qaldı sinəsi dağlı.

Sürgün yollarının yolçusu oldu

Neçə cavan gəlin qolları bağlı.

O, son qələbəni görürmüş kimi

Unudur ən ağır hökmü bir anda.

Görür azadlığın bayraqlarını

Necə dalğalanır Azərbaycanda...

Ona ölüm hökmü vermiş yağılar,

Yandı ürəyimin başı bu sözdən.

Necə dilim gəlsin, necə deyim ki,

Firidun əbədi ayrılır bizdən?!

Qalxıb barmaqlıqdan baxır nigaran,

Bir quş qanad çalış bəxtəvər, azad

Ömrünü ağ günə bəxş edən insan.

Sənin həsrətinlə gedir, ey həyat?!

Sabah sönəcəkdir dan ulduzu tək,

Doğan Günəşin də gözü dolacaq.

Pərişan saçını açıb ahəstə.

Cavanın üstünə kölgə salacaq...

Baxır barmaqlıqdan Firidun yenə,

Hörür tellərini günəş də artıq,

O mavi göylərin gen sinəsinə

Ahəstə-ahəstə çökür qaranlıq...

 

Mədinə GÜLGÜNSosial həyat