Paşinyan “baş istehkamçı” rolunda

post-img

İmran BƏDİRXANLI
İmranbedirxanlı[email protected]

Baş nazir ölkəsini minalanmış əraziyə bənzədib

Hər cür müqayisə qüsurlu sayılsa da, hayların baş nazirinin cəmiyyətin düş­düyü vəziyyəti Ermənistanı minalanmış ərazi ilə hərəkət etməyə çalışan piyada ilə müqayisə etməsi maraqlı olduğu qə­dər də ibrətamizdir. Nikol Paşinyan bu “minalı qara zolaqdan” dövləti və xalqı üçün yalnız bir çıxış yolu göründüyünü deyir. Bu zaman özünü, çox güman ki, is­tehkamçı qismində təsəvvürünə gətirən baş nazir tarixə qısa ekskurs etməyi də unutmur: “Keçdiyimiz tarixi təcrübəni hərtərəfli analiz edəndə belə bir qənaətə gəlməliyik: biz öz dövlətimizin daimiliyini və təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötrü dövlətin bünövrəsinə hansı ideologiyanı, hansı konsepsiyanı qoymalıyıq”.

İki gün əvvəl Aştarakda “Mülki müqavilə” par­tiyasının təşəbbüs qrupunun toplantısında kür­südən bu sözləri xitab edən baş nazir Paşinyan sonra partiyadaşlarına belə bir məntiqi sualla müraciət edir: “Dövlətimizin həmişə Ermənistan Respublikası kimi qalması üçün biz öz işlərimizi necə təşkil etməliyik?”

Hayların baş naziri sualına özü cavab ver­məyə çalışır. Onun sözlərinə görə, gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, Ermənistan Respublikasının möhkəmliyinin və təhlükəsizliyinin təməlində rəsmi İrəvanın həm ölkə daxilində, həm də onun hüdudlarından kənarda həyata keçirdiyi siyasə­tin legitimliyi dayanmalıdır. 

Bəs bu legitimliyə necə nail olmaq lazımdır? Təəssüf ki, Nikol Paşinyan bu suala birbaşa ca­vab verməkdən yayınır. Bunun əvəzinə deyir ki, hazırda erməni cəmiyyəti bir növ minalanmış əraziyə düşüb və bu təhlükəli zonadan çıxmağın yolları və üsulları o qədər də çox deyil. “Sonda belə məlum ola bilər ki, həmin minalanmış sahə­dən yalnız bir çıxış yolu mümkündür”, – deyən baş nazir indi iqtidarda olan və başçılıq etdiyi si­yasi hakimiyyətin əsas vəzifəsinin nədən ibarət olduğuna diqqət çəkir: “İqtidar şəraiti düzgün qiymətləndirməli və bunu ictimaiyyətə açıqla­malıdır. Sonra bu vəziyyətdən qurtuluş yollarını göstərməli, həmçinin, bu yolun nə qədər riskli və təhlükəli olduğunu başa salmalıdır”.

Həqiqi vəziyyətdən danışmalı olduqlarını etiraf edən Paşinyan bunu günün reallığının ən vacib məsələsi kimi önə çıxarır: “İctimaiyyəti bu barədə məlumatlandırmağa borcluyuq. Həm də onu xəbərdar etməliyik ki, atacağı bir yanlış ad­dım minalanmış sahədə partlayışa səbəb ola­caq”. 

Belə məlum olur ki, vətəndaşlarına hansı təhlükəli durumla üz-üzə qaldıqlarını başa sal­mağa çalışan baş nazir bununla həm də xa­ricdəki haylara mesaj yollayır. Yəni, ay xalqın vəziyyətindən xəbərsiz lobbiçilər, diaspora zən­ginləri, başınızdan yuxarı tullanmağa çalışma­yın. Onsuz da nə qədər yüksəyə qalxsanız da, qayıdıb minalanmış sahəyə düşəcəksiniz. Bunu dəqiq, bəzək-düzəksiz ermənilərə bəyan edən Paşinyan, zorən, ya könüllü, boynuna dövləti və xalqı həmin minalanmış ərazidən qurtaracaq baş istehkamçı vəzifəsini götürüb. Bəli, onu qar­şıda çox çətin və təhlükəli bir missiya gözləyir. Hakimiyyətdə olduğu altı ilə yaxın müddətdə başı daşdan-daşa dəymiş Ermənistanın baş na­ziri, yəqin o təhlükəli əraziyə minaları “özünün­külərin” – revanşist-daşnakların basdırdığını da bilməmiş deyil. 

İstehkamçılar müharibə şəraitində olduq­ca önəmli missiyanı yerinə yetirirlər. Ordunun irəliləməsi üçün yolu, bəndi-dərəni minalardan təmizləyən bu xüsusi qoşun növünün xidmətin­dən bəzən bütöv alayın, briqadanın müqəddə­ratı asılı olur. Cəmiyyətin minalanmış sahəyə düşməsi isə daha qəliz məsələdir. İndi Nikol Paşinyan Ermənistan cəmiyyətini bu təhlükə­li zonadan çıxarmaq üçün yollar aramaqdadır. Özünün etiraf etdiyi kimi, “əgər bir yanlış addım atarsa, həmin minalanmış sahədə partlayış baş verə bilər”. Yəni, indiki durumda özünü cəmiyyə­tin baş istehkamçısı rolunda görən hayların baş naziri yanlışlığa yol vermək şansının olmadığını yaxşı anlayır. Həm də onu da gözəl anlayır ki, istehkamçı öz işində yalnız bir dəfə səhvə yol verir.

Siyasət