Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşü

post-img

Noyabrın 27-də Bakıda Azərbaycanın müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov, Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Güler və Gürcüstanın müdafiə naziri Cuanşer Burçuladze arasında üçtərəfli görüş keçirilib.

Görüşdə xalqlarımızın əsrlər boyu mehriban qonşuluq və dostluq şəraitin­də yaşadığı, bu gün də dövlət və hö­kumət başçılarımızın rəhbərliyi ilə bu əlaqələrin yüksələn xətt üzrə inkişaf etdiyi qeyd edilib. 

Üçtərəfli görüşdə regionun təhlükə­sizliyinə təhdid törədə biləcək amillərlə mübarizədə səylərin birləşdirilməsinin vacibliyi qeyd olunub. Müdafiə nazirləri üçtərəfli təlim və treninqlərin əhatə da­irəsinin genişləndirilməsinin əhəmiyyə­tini xüsusi vurğulayıblar.

Müdafiə sahəsində üçtərəfli əmək­daşlığın genişlənməsinin, sadəcə, ölkələrimiz üçün deyil, eləcə də böl­gədə sülhün, sabitliyin və təhlükəsizli­yin möhkəmlənməsinə də öz töhfəsini verəcəyinə əminlik ifadə olunub.

Görüşdə hərbi, hərbi təhsil, hərbi tibb sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğu­ran digər aspektlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

Sonda media nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirilib və üçtərəfli görüşün yekununa dair protokol imza­lanıb.

***

Həmin gün müdafiə naziri, ge­neral-polkovnik Zakir Həsənov Tür­kiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Güler ilə görüşüb.

General-polkovnik Z.Həsənov Azər­baycan ilə Türkiyə arasında hərbi sahə­də əməkdaşlığın, strateji müttəfiqliyin dostluq və qardaşlıq münasibətləri üzə­rində qurulduğunu bildirib.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iki ölkə arasında müdafiə sahəsindəki mövcud əməkdaşlığı və perspektiv imkanlarını yüksək dəyər­ləndirdiyini xüsusi vurğulayan müdafiə naziri əlaqələrimizin daha da genişlən­dirilməsi baxımından belə görüşlərin zəruriliyini qeyd edib.

Y.Güler göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirib, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı inam, etimad və dəstəyə əsaslanan əməkdaşlığın bun­dan sonra da uğurla inkişaf etdiriləcə­yinə əminliyini ifadə edib.

Görüşdə birgə təlimlərin intensivli­yinin artırılmasının vacibliyi, regionda və dünyada cərəyan edən hərbi-siyasi proseslər, bölgədə sabitliyin təmin edil­məsi yolları, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə də ət­raflı fikir mübadiləsi aparılıb.

***

Dünən müdafiə naziri, gene­ral-polkovnik Zakir Həsənov ilə Gür­cüstanın müdafiə naziri Cuanşer Burçuladze arasında da ikitərəfli gö­rüş keçirilib.

Hər iki ölkənin nümayəndə heyət­lərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə qo­naqları salamlayan general-polkovnik Z.Həsənov Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında əlaqələrin inkişafında dövlət başçılarının görüşlərinin mühüm rol oy­nadığını xüsusi vurğulayıb. 

Ölkəmizə səfərindən məmnunluğu­nu ifadə edən C.Burçuladze Azərbay­canın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə əlaqədar həmkarına təbriklərini çatdı­rıb. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərin­dən danışılıb, həmçinin birgə təlimlərin intensivliyinin artırılması barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkələrin bey­nəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş əra­zi bütövlüyünün dəstəkləndiyi diqqətə çatdırılıb.

Sonda müdafiə nazirlikləri arasında 2024-cü il üçün ikitərəfli hərbi əmək­daşlıq planı imzalanıb.

XQ

Son xəbərlər