20 ildə 4 qat inkişaf

post-img

Mərkəzi Bank sədrinin I müavini Rəşad Orucov Bakıda keçirilən Katastrofik Risklərə Qarşı Dayanıqlı Maliyyə Sistemi Konfransında son 20 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının əhəmiyyətli inkişaf mərhələsi keçdiyini, 4 dəfədən çox böyü­düyünü bildirib. 

Rəşad Orucovun sözlərinə görə, ar­tıq ölkəmiz özünün yeni inkişaf mərhələ­sinə qədəm qoyub, makroiqtisadi daya­nıqlılıq, iqtisadi artımın inklüzivliyi təmin edilib, cəmiyyətin həyat səviyyəsi xeyli yüksəldilib, infrastruktur müasirləşdirilib, iqtisadiyyatımızın instusional mühiti yax­şılaşdırılıb. Azərbaycan maliyyə bazarla­rı da son illər davamlı inkişafla müşahidə olunub.

XQ

İqtisadiyyat