Ata vəsiyyətinə sədaqət

post-img

FƏRHAD BƏDƏLBƏYLİ,
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Xalq artisti, professor

2024-cü il 7 fevral tarixi xalqımız üçün böyük bir əlamətdar gün oldu. Biz bir xalq kimi bir daha sübuta yetirdik və dünyaya bəyan etdik ki, Prezidentimizin ətrafında sıx birləşmişik. Azərbaycan Respublika­sının Prezidenti, möhtərəm İlham Əliyev müasir dövrün ən görkəmli dövlət başçıla­rındandır. O, xalq qarşısında tarixi xidmət­ləri olan fateh sərkərdəmizdir. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin düha­sından bəhrələnən və onun ideyalarını davam etdirən İlham Əliyev daim dövlətin və xalqın rifahını düşünür, bütün həyatını və fəaliyyətini bu amala həsr edir, Ata və­siyyətini ləyaqətlə həyata keçirir. 

Möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin başçılığı altında Qarabağdakı möhtəşəm Qələbə­miz, əzəli-əbədi tarpaqlarımızın tamamilə düşməndən azad olunaraq Azərbaycanın sərhədlərinin bütövləşməsi, ölkəmizin su­verenliyinin bərpa olunması, həqiqətən də, möhtəşəm bir hadisədir və Zəfər tarixi­mizin şərəfli səhifələrinə yazılmışdır. Biz mədəniyyət xadimləri hər zaman Prezi­dentimizlə məsləkdaş olaraq, bu Qələbə­dən ruhlanıb, öz yaradıcılığımızda bunu tərənnüm edirik. İndi səsimiz Şuşadan, Xankəndidən, Laçından, Kəlbəcərdən və Qarabağ torpağının, Azərbaycanımızın hər yerindən gəlir. Möhtəşəm quruculuq, bərpa işlərinin aparılması, beynəlxalq təd­birlərin keçirilməsi bizə qürur verir. 

İlham Əliyev beynəlxalq miqyasda Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdı­ran, dövlətin iqtisadi və siyasi maraqları­nı təmin edən və ən inkişaf etmiş ölkələr sırasında Azərbaycanı təmsil edən Lider kimi, beynəlxalq aləmdə dövlətimizin haqqının və hüququnun qarantına çevril­mişdir. 

Əziz Prezidentimiz görkəmli dövlət xa­dimi, mahir siyasətçi olmaqla yanaşı, həm də mədəniyyətimizin dərin bilicisi və hami­si kimi tanınmışdır. Mədəniyyət sahəsində həyata keçirilən siyasət, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə hər zaman diqqət və qayğı göstərilməsi bunu bir daha sübut edir. Bizim Prezidentimizlə görüşlərimiz, söhbətlərimiz hər dəfə bir mədəniyyət ha­disəsinə çevrilir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həm dünya miqyasında, həm də Vətəni­miz üçün nə qədər böyük işlər gördüyü­nün şahidiyik. Azərbaycanın siyasi, iq­tisadi yüksəlişini təmin etməklə yanaşı, o, sözün əsl mənasında, tarixi bir Zəfərə imza atdı, Azərbaycan tarixində yeni bir səhifə açdı. Buna görə biz bütün arzu­larımızı, amallarımızı gerçəkləşdirən bir insan kimi Prezidentimizə minnətdarıq. Biz hər zaman xalqımızın parlaq gələcəyi naminə çalışan əziz Prezidentimizin ya­nındayıq və onu dəstəkləyirik. 

Böyük fəxrlə və qürur hissi ilə cənab İlham Əliyevi yenidən Azərbaycan Res­publikasının Prezidenti seçilməsi münasi­bətilə ürəkdən təbrik edir, Vətənimiz na­minə yüksək nailiyyətlər arzulayırıq! 

Biz Sizinlə fəxr edirik, əziz Prezidenti­miz! Tanrı Sizi qorusun!

Sosial həyat