Böyük nəslin davamçısı

post-img

Müslüm Maqomayev adına Azər­baycan Dövlət Akademik Filarmo­niyasında böyük musiqiçilər nəs­linin layiqli davamçısı, Xalq artisti, bəstəkar Eldar Mansurovun yara­dıcılıq gecəsi keçirilib.

Gecədə bədii rəhbər və baş dirijor, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Fuad İbrahimovun rəhbərliyi ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Döv­lət Simfonik Orkestri, Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası (bədii rəhbər və baş dirijor, Xalq artisti Gülbacı İmanova) və solist­lər – Əməkdar artistlər Ramil Qasımov (tenor) və Nərgiz Kərimova (soprano) bəstəkarın əsərlərini dinləyicilərə təqdim ediblər.

Xatırladaq ki, Eldar Mansurov “Kleo­patra” və “Olimp” rok-baletləri, 5 simfoni­ya, “Mahur-hindi” simfonik muğamı, skrip­ka və simfonik orkestr üçün konsert, bir çox simfonik, kamera və xor əsərlərinin müəllifidir. Bir sıra filmlərə və tamaşalara musiqilər bəstələyib, 3 mindən artıq mah­nı və instrumental musiqinin müəllifidir.

Ə.DOSTƏLİ
XQ

Sosial həyat