Tibbi Sığorta Agentliyi ən müasir uroloji avadanlıqlar alıb

post-img

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ölkədəki tibb müəssisələrinin ən müasir avadanlıqlarla təchizatını daim diqqətdə saxlayır. Bu günlərdə agentlik tərəfindən böyrək və sidik axarı daşlarının müalicəsinə imkan verən yeni litotripter avadanlığı alıb. Böyrək və sidik axarı daşlarının cərrahi müdaxiləsiz parçalanmasına imkan verən üsullardan biri də ekstrakorporal zərbə-dalğa litotripsiyası adlanır. İsveçrənin Storz Medical şirkətinin istehsalı olan tibbi avadanlıq zərbə dalğasının köməyi ilə böyrəklər, sidik axarı və sidik kisəsindəki daşların parçalanmasını təmin edir. Cihazda rentgen və ultrasəs müayinə funksiyalarının mövcud olması daşın dəqiq yerini və zərbə dalğalarının istiqamətini nəzarətdə saxlamağa imkan verir. Dalğalar ətraf toxumaları zədələmədən yalnız daşlara təsir göstərir. Kiçik fraqmentlərə və quma çevrilən daşlar əksər hallarda sidik yolları ilə sərbəst xaric olur.

Agentliyin məlumatına görə, ekstra­korporal zərbə–dalğa litotripsiyasının üstünlüklərindən biri də odur ki, prosedur ambulator şəraitdə kəsiksiz və ağrısız aparılır, xəstə həmin gün evə buraxılır. Cihazın çox funksional olması sidik-if­razat sisteminə aid üzvlərin endoskopik müayinə və müalicəsinin həyata keçiril­məsini də mümkün edir.

Ekstrakorporal litotripsiya ilə çıxarıl­ması mümkün olmayan daşların xaric olunması üçün tətbiq edilən üsullardan biri də kontakt litotripsiya adlanır. Bu üsulla icra edilən əməliyyatdan sonra xəstə tez bir zamanda ayağa qalxıb öz gündəlik həyatına geri dönə bilir. Kontakt litotripsiya üsulu ilə uroloji əməliyyatların icrası üçün agentlik tərəfindən alətlərlə bir yerdə pnevmatik və ultrasəs litotripsi­ya cihazları alınıb.

Ultrasəs litotripsiya böyrək, sidik axa­rı və sidik kisəsindəki daşların parçalan­ması üçün effektiv üsul hesab olunur. Yüksək tezlikli vibrasiya nəticəsində daş­lar endoskop nəzarəti altında parçalana­raq kiçik hissəciklərə və ya qum halına gətirilir. Bundan sonra onlar əməliyyat sahəsindən aspiratorla kənarlaşdırılır. Çıxarılan fraqmentlərin laborator analizi məqsədi ilə toplanması üçün cihaz xü­susi hazırlanmış steril konteynerlə təchiz olunub.

Sidik axarı daşlarının cərrahi müa­licəsində tətbiq edilən effektiv minimal invaziv üsullardan biri pnevmatik litotrip­siyadır. Bu növ əməliyyatlarda daşların parçalanması sıxılmış hava təsiri altında baş verir. Sidik kanalından və ya dəridən əməliyyat sahəsinə yeridilən titan zond döyəcləmə effekti ilə daşları parçalayır. Sadəliyi və mobilliyi ilə seçilən bu üsul si­dik-ifrazat sisteminin bütün hissələrində­ki daşların (böyrəklər, sidik axarları, sidik kisəsi) fraqmentasiyası üçün uyğun olub, istənilən sıxlıqlı daşların parçalanması üçün istifadə oluna bilər.

Yeni Klinikaya çatdırılmış tibbi ava­danlıqlar artıq istifadəyə verilib.

Qeyd edək ki, icbari tibbi sığorta çər­çivəsində sidik ifrazat sistemi daşlarının qeyd olunan müasir metodlarla müayinə və müalicəsi ödənişsizdir. 

Paşa ƏMİRCANOV
XQ

Səhiyyə