Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası “Sosial iş” fakültəsində dekan vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqə elan edir

post-img

Dekan vəzifəsi üçün müsabiqədə iştirak etmək istəyənlərin fakültənin pro­filinə uyğun ən azı 5 il elmi-pedaqoji təcrübəsi və peşə-ixtisas hazırlığı, elmi ad və elmi dərəcəsi olmalıdır. Sənədlər Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi kollegiyasının 15 noyabr 2017-ci il tarixli, 5/5 saylı qərarı ilə təs­diqlənmiş qaydalara əsasən elan dərc olunandan bir ay müddətinədək akade­miyaya təqdim edilməlidir.

Telefonlar– 563-13-07, 563-15-40.

Ünvan– AZ 1130, Bakı şəhəri, Azad­lıq prospekti 181.

Reklam və elan