Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

post-img

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 146 Bakı şəhəri, 4 may 2023-cü il

“Avtomobil yolları” Məqsədli Büd­cə Fondunun vəsaitinin ölkə ərazisin­də ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları­nın saxlanması və təmiri, habelə av­tomobil yollarının layihələndirilməsi, yenidən qurulması və tikintisi ilə bağlı kompensasiyaların ödənilməsi üçün xərclənməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Res­publikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 yanvar tarixli 13 nömrəli Qəra­rında dəyişiklik edilməsi barədə

“Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin “Avtomobil Yollarının Müha­fizə Xidməti” Məhdud Məsuliyyətli Cə­miyyətinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilmə­si haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 10 oktyabr tarixli 1852 nömrəli Fərmanının 3.2-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Avtomobil yolları” Məqsədli Büd­cə Fondunun vəsaitinin ölkə ərazisində ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının saxlan­ması və təmiri, habelə avtomobil yolları­nın layihələndirilməsi, yenidən qurulma­sı və tikintisi ilə bağlı kompensasiyaların ödənilməsi üçün xərclənməsi Qaydala­rı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azər­baycan Respublikası Nazirlər Kabineti­nin 2007-ci il 25 yanvar tarixli 13 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 1, mad­də 57; 2008, № 2, maddə 125; 2013, № 8, maddə 1024; 2016, № 10, maddə 1724, № 11, maddə 1972; 2017, № 6, maddə 1238, № 11, maddə 2140; 2018, № 1, maddə 139; 2020, № 6, maddə 795, № 12 (V kitab), maddə 1615; 2022, № 5, maddə 566, № 8, maddə 1005) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Adına və 1-ci hissəsinə “saxlan­ması” sözündən sonra “, qorunması” sözü əlavə edilsin.

2. Aşağıdakı məzmunda 1-1-ci hissə əlavə edilsin:

“1-1. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbay­can Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərma­nı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bən­dinə uyğun edilə bilər.”. 

3. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Av­tomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondu­nun vəsaitinin ölkə ərazisində ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhə­miyyətli avtomobil yollarının saxlanma­sı və təmiri, habelə avtomobil yollarının layihələndirilməsi, yenidən qurulması və tikintisi ilə bağlı kompensasiyaların ödənilməsi üçün xərclənməsi Qaydaları” üzrə:

3.1. adına “saxlanması” sözündən sonra “, qorunması” sözü əlavə edilsin;

3.2. 1.2-ci bəndə “saxlanılmasını” sözündən sonra “, qorunmasını” sözü əlavə edilsin;

3.3. 3.1-ci bəndə, 3.1.1-ci, 3.1.2-ci və 3.1.3-cü yarımbəndlərə “saxlanılma­sı” sözündən sonra “, qorunması” sözü əlavə edilsin;

3.4. 3.1.4-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 3.1.5-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“3.1.5. Avtomobil Yollarının Mühafizə Xidmətinin fəaliyyətinin təşkili və təmin edilməsi xərclərinə.”;

3.5. 3.2-ci bənddə “3.1.4-cü” sözləri “3.1.5-ci” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.6. “Qeyd” hissəsi ləğv edilsin.

 

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Nazirlər kabinetinin qərarları

About Us

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use arey real content in the Consulting Process anytime you reachtent.

Instagram