Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

post-img

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 179 Bakı şəhəri, 2 iyun 2023-cü il

“Azərbaycan Respublikasının İqti­sadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Ver­gi Xidmətinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka­binetinin 2021-ci il 28 oktyabr tarixli 319 nömrəli Qərarında dəyişiklik edil­məsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitu­siyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, “Əhalinin sosi­al rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 5 yanvar tarixli 3708 nömrəli Sərəncamı­nın 2.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

“Azərbaycan Respublikasının İqti­sadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşla­rının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 28 oktyabr tarixli 319 nömrəli Qəra­rında (Azərbaycan Respublikasının Qa­nunvericilik Toplusu, 2021, № 10, maddə 1186; 2022, № 3, maddə 262, № 5, mad­də 578) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 4 nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respublika­sının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin işçilə­rinin aylıq vəzifə maaşları”nın 9-cu sətri ləğv edilsin.

2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 5 nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respublika­sının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Döv­lət Vergi Xidmətinin Aparatı, strukturuna daxil olan qurumlar və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlar üzrə xid­mət heyətinin aylıq vəzifə maaşları” yeni redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə olunur, dərc edilmir). 

3. Bu Qərarın 2-ci hissəsi 2023-cü il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.

 

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Nazirlər kabinetinin qərarları