Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Kollegiyası Qərar

post-img

№ 3-27/3-7-3/2024

Bakı şəhəri 8 fevral 2024-cü il

Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnki­şaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Kollegiyasının 2023-cü il 21 dekabr tarixli 3-27/3-7-18/2023 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Rabitə və yüksək texnologiyalar sahəsi üzrə xidmətlə­rin, o cümlədən internet xidmətlərinin key­fiyyət göstəriciləri”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 24 oktyabr tarixli 1016-VIQD nömrəli Qanununun icrasının təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 27 noyabr tarixli 908s nömrəli Sərəncamının 2-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azər­baycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 yanvar tarixli 1785 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi haqqında Əsas­namə”nin 5.11-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azər­baycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Kollegiyası

qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Kollegiyasının 2023-cü il 21 dekabr tarixli 3-27/3-7-18/2023 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Rabitə və yük­sək texnologiyalar sahəsi üzrə xidmətlərin, o cümlədən internet xidmətlərinin keyfiyyət göstə­riciləri”nin 5-ci, 6-cı və 8-ci hissələrinin adlarında “rabitə” sözü “telekommunikasiya” sözü ilə əvəz edilsin.

2. Hüquq şöbəsinə tapşırılsın ki, bu Qəra­rın qəbul edildiyi gündən 3 (üç) gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbay­can Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

3. Bu Qərar Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin elektron vari­antında dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Kollegiyanın sədri,

rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev

Son xəbərlər