Yunan-Roma güləşinin unudulmaz məşqçisi

post-img

Azərbaycanda yunan-Roma güləşinin banilərindən biri, ölkəmizdə çox sevilən bu növün təbliğində, inkişafında və nailiyyətlərində böyük xidmətləri olmuş Ehsan Qafur oğlu Kərimov xatirələrdə respublikamızın və SSRİ-nin Əməkdar məşqçisi, Azərbaycanın Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, beynəlxalq dərəcəli hakim kimi yaşayır. Prezident, Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri İlham Əliyev E.Kərimovun anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə MOK-un 10 illik yubileyinin qeyd olunduğu 2002-ci ildə bu görkəmli mütəxəssisə ünvanladığı təbrik məktubunda onun ölkə idmanı qarşısında xidmətlərini yüksək qiymətləndirmişdi: 

– Hörmətli Ehsan müəllim! 

Yaşadığınız 75 illik ömrünüzün 58 ilini Azərbaycan idmanının çiçəklənmə­sinə sərf etmisiniz. Sizin Azərbaycan yu­nan-Roma güləşi tarixində özünəməx­sus şərəfli yeriniz vardır... Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan yığma koman­dasının fasiləsiz 33 il baş məşqçisi və­zifəsində çalışmısınız. Əməyinizə yük­sək qiymət verilib. Siz Azərbaycanın və SSRİ-nin Əməkdar məşqçisi fəxri adla­rına layiq görülmüsünüz...

Bu sətirlərin də təsdiq etdiyi kimi, 33 il ərzində respublikamızın yunan-Roma güləşi üzrə əvvəlcə gənclərdən, sonra da yaşlılardan ibarət yığma komanda­larının baş məşqçisi olmuş E.Kərimov öz şərəfli məşqçilik peşəsinə sonadək sadiq qalmış, daim yüksək məsuliyyət hissi ilə çalışaraq, mahir ustalar hazır­lamaq vəzifəsini vicdanla yerinə yetir­mişdir.

Ehsan müəllim özü bir güləşçi kimi yüksək zirvələr fəth etməsə də, buna uzun illər ərzində gərgin məşqlərdə müxtəlif fəndləri yorulmadan, səy­lə öyrətdiyi, bütün bilik və təcrübəsini verdiyi yetirmələri nail olmuşlar. Məhz müntəzəm və böyük zəhmət tələb edən məşqlər sayəsində şagirdlərini ustalığın yüksək səviyyəsinə çatdırdığına, on­ların mötəbər yarışlarda əldə etdikləri qələbələrə, bədən tərbiyəsi və idman sahəsində məhsuldar işinə görə böyük şöhrət qazanmışdı.

Güləşdə ilk addımlarını doğma Göy­çayda atmış, sonralar təhsilini Bakıda davam etdirmiş, həm də məşqçiliklə məşğul olmuş, adı iyirminci əsrdə Azər­baycanın ən yaxşı idman xadimlərinin adları sırasında yer almış Ehsan müəl­lim neçə-neçə yetirməsinin istedadını aşkara çıxararaq, onların müxtəlif yarış­larda qazandıqları qələbə və mükafat­lara ürəkdən sevinmişdir. Həmin illərin digər məşhur güləş mütəxəssisi, bir çox il ərzində o vaxtkı “Dinamo” Bədən Tərbiyəsi və İdman Cəmiyyətinin sədri vəzifəsində çalışmış Rafiq Hacıyev bir dəfə E. Kərimov haqqında belə demiş­di: – Ehsan müəllim Azərbaycanda yu­nan-Roma güləşinin banilərindən biridir. O, həm güləşir, həm də gənc yaşların­dan məşqçiliyə başlamışdı. Uzun illər yığma komandamıza rəhbərlik edib. El­dar Abdullayev, Emin Ramazanov, Ok­tiyar Məmmədbəyov, Mustafa Orucov, Xan Babaxanov kimi tanınmış ustalar hazırlayıb. O, həm də yaxşı dost, qay­ğıkeş pedaqoqdur.

Beynəlxalq Güləş Federasiyası da azərbaycanlı mütəxəssisin bacarığı­nı yüksək qiymətləndirərək, onu bey­nəlxalq dərəcəli hakim adına layiq gör­müşdü. Ehsan müəllim öz növbəsində, bir çox ölkələrdə keçirilən gərgin görüş­ləri inamla idarə edərək, etimadı tam doğrultmuşdu. 

E.Kərimov təkcə məşqçilikdə və hakimlikdə ad çıxarmamış, ona etibar edilən digər məsul vəzifələrdə də ba­carıqlı təşkilatçı və rəhbər işçi olduğunu yüksək məsuliyyət hissi ilə sübuta ye­tirmişdi. Respublika İdman Komitəsində şöbə müdiri, sonralar 11 il ərzində Bakı Bədən Tərbiyəsi Texnikumunun direkto­ru olanda da, həmin kollektivlərin hör­mət və rəğbətini qazanmışdı. 

Unudulmaz şəxsiyyət respublika mətbuatı ilə də yaxından əlaqə sax­layırdı. Ötən əsrin altmış-səksəninci illərində onun tez-tez “İdman” – “Sport” qəzetləri redaksiyasına baş çəkmə­si, müxtəlif yarışlar haqqında hesa­batlar, gənc güləşçilərə məsləhət və tövsiyələrdən ibarət məqalələr dərc etdirməsi yaxşı yadımdadır. Ehsan müəllimin yetirməsi Oktiyar Məmməd­bəyovla birlikdə müəllifi olduğu “Güləş­çinin əsaslı hazırlığı”, “Azərbaycan milli güləşi” kitablarını da xüsusi qeyd etmək olar.

Yuxarıda sadaladığım yüksək ad-sanların sahibi, həm də Azərbay­can Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, 1927-ci ilin fevral ayında anadan olmuş Ehsan Kərimov həyatı 79 yaşında tərk etmişdir. Onun çoxillik səmərəli fəaliyyəti və zəngin idman hə­yatı fəxarətlə yaşanan ustad ömrüdur.

 

Oqtay BAYRAMOV,
Əməkdar jurnalist

Sosial həyat