Qazaxıstan teatrı Azərbaycan səhnəsində

post-img

Q.Musrepov adına Qazaxıstan Dövlət Akademik Uşaq və Gənclər Teatrının Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının səhnəsində təqdim etdiyi "Qaragöz" tamaşası maraqla qarşılanıb. 

Klassik qazax ədəbiyyatı nümunələ­rindən sayılan “Qaragöz” əsəri köhnə adət-ənənələrə hədəf olmuş 2 gəncin saf məhəbbətinin uğursuz hekayətidir. Qə­bilə ənənəsinə görə, bu gənclər bir-biri ilə ailə qura bilməzlər. Onların sevgisi kimi həyatları da ölümə tuş gəlir. İztirab və ümidsizlik sonda Qaragözün ölümü ilə nəticələnir. Köhnəliklə mübarizə apa­ran Sırım isə məşhur el şairi olur, öm­rünün sonunadək tək yaşayır... İnamlı və məharətli oyunu ilə yaradıcı heyət üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən la­yiqincə gəldi və ölkəmizdə Qazaxıstan Mədəniyyəti Günlərinin seçilən bir təq­dimatına nail oldu. 

Tamaşadan sonra baş rollardan birinin – Sırımın ifaçısı Maksat Rax­met XQ-yə açıqlamasında dedi:

– Düzdür, bizim günlərdə bir çox ziyanlı el qaydaları öz aktuallığını iti­rib, amma bəziləri bu gün də həyatımıza mane olmaqda davam edir. Unudulmaz yazıçı-dramaturq Muxtar Auezovun bir əsr yaşı olan bu əsərində məhz həmin problemdən bəhs edilir. Tamaşa Azər­baycandan əvvəl Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində, Daşkənd teatr festivalında eyni uğurla oynanılıb. 

Qazax aktyor Bakıda ilk dəfə ol­duğunu və şəhəri çox sevdiyini də söy­lədi: 

– Füsunkar paytaxtınız var. İkinci belə qonaqpərvər bir şəhər tanımıram. Yeməkləriniz də çox dadlıdır. Sizin ta­maşaçı da fərqlidir. Teatra, tamaşaya münasibət də burda diqqətçəkəndir. Qazax və Azərbaycan mədəniyyətləri bir- birinə çox yaxındır. Bu da eyni kökə bağlılığımızdan irəli gəlir. Burada öy­rəndim ki, Azərbaycan teatrının 150 yaşı var. Demək, sizdən çox şey öyrənə bilə­rik. Ümid edirəm ki, qarşılıqlı mədəni münasibətlər ölkələrimiz üçün bundan sonra da faydalı olacaq. 

Yazıçı-dramaturq Əli Əmirlinin tamaşa barədə söylədikləri:

– Plastika, quruluş çox xoşuma gəldi, sənət dili yüksək səviyyədədir. 1 saatdan artıq çəkdi, amma darıxdırıcı ol­madı, əksinə musiqi, aktyorların şeir dili hamıya çox maraqlı gəldi. İnanmaq istə­yirəm ki, bu bizim qazax teatrı ilə ilk ta­nışlığımız olsa da, sonuncu olmayacaq.

Sənətşünaslıq doktoru, professor Məryəm Əlizadə isə belə dedi:

– Bu gün bir sənət nümunəsinə ta­maşa etməklə ölkəmizdə teatr bayramı­nın şahidi olduq. Qazax teatrı ilə tanış­lıq xoş hisslər yaratdı. Biz bir-birimizin sənəti, mənəvi dünyası ilə tanışlığa bir qədər gecikmişik, amma ümid edirəm ki, belə təqdimatlar sayəsində daha da yaxınlaşacağıq. Belə sənət bayramları­nın tez-tez olmasını arzulayıram. 

Ramilə QURBANLI
XQ

Mədəniyyət