Xalqı yeni uğurlara doğru aparan lider

post-img

Möhtərəm Cənab Prezident!

Demokratik, şəffaf və ədalətli şəkildə keçirilmiş seçkilərdə yenidən parlaq qələbə qazanmağınız münasibətilə 

“Anadolu Universiteti Azərbaycan Proqramları”nın kollektivi, tələbə və məzunları

Sizi səmimiyyətlə təbrik edir, səsvermənin nəticələ­rinin Azərbaycan xalqının dövlət başçısına olan inam və etimadının ifadəsi, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və xalqımızın rifahı yolunda həyata keçirdiyi qətiyyətli siyasətə verilən yüksək qiymətin və dəstəyin əyani tə­zahürü olduğnu bildirir.

Yenidən dövlət başçısı seçiləndən sonra ilk rəsmi səfərinizin qardaş Türkiyəyə reallaşdırılması indiyədək əsası qoyulmuş ənənənin davamı olmaqla yanaşı, eyni zamanda tarixi dostluğa, qarşılıqlı etimada, yüksək sə­viyyəli əməkdaşlıq əsasında qurulan əlaqələrə ehtira­mın bariz nümunəsidir. 

Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır. Əminik ki, son za­manlar iki dost və qardaş ölkə, eləcə də Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan bütün ölkələrlə birgə həyata ke­çirdiyiniz layihələr dövlətlərimiz arasında münasibətləri daha da yüksək səviyyəyə qaldıracaqdır.

Sizə Azərbaycanın firavanlığı, yüksəlişi və qlobal aləmdə nüfuzunun daha da güclənməsi yolunda qar­şıya qoyduğunuz bütün məqsədlərə çatmağı arzulayır, xalqımızın əmin-amanlığı, rifahı və tərəqqisi naminə fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq!

Son xəbərlər