Dünya şöhrətli alim soydaşımız Vətəndə

post-img

AMEA-nın Rəyasət Heyətində Yapo­niyada yaşayan məşhur azərbay­canlı alim, yeni nəsil displey ekranlar sahəsində tanınmış mühəndis, pro­fessor Xəlil Kələntərlə görüş iştirak­çıların böyük marağına səbəb olub. 

Görüşdə çıxış edən AMEA-nın pre­zidenti, akademik İsa Həbibbəyli qona­ğı salamlayaraq akademiyada həyata keçirilən islahatların rəqəmsallaşdırma sahəsini də əhatə etdiyini bildirib. O de­yib ki, dövri elmi jurnallara və alimlərin məqalələrinə DOİ identifikatoru verilib, elmi müəssisələrin əməkdaşları üçün “Vikipediya” təlimləri keçirilib, “Google Scholar”, ORCİD və digər akademik so­sial şəbəkələrdə alimlərin yeni profilləri yaradılıb. Akademik elektron hərəkatın daha da genişləndirilməsi məqsədilə Tür­kiyənin Elmi və Texnoloji Tədqiqat Şurası (TÜBİTAK) ilə əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalandığını, AMEA–TÜBİTAK Koordi­nasiya Mərkəzinin açıldığını da diqqətə çatdırıb.

“Elektron Akademiya” şöbəsinin mü­diri, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, do­sent Fariz İmranov “AMEA-da elektron hərəkat və yeni çağırışlar” mövzusun­da təqdimatla çıxış edib. Şöbə müdiri AMEA-da çap olunan elmi jurnalların elektron resurslarının yaradılmasının cari vəziyyəti, onların beynəlxalq elmi baza­lara daxil edilməsi, həmçinin “Milli Dərgi Park” elektron baza reyestrinin yaradıl­ması ilə bağlı görülən işlərdən danışıb. Milli Aviasiya Akademiyasının prorektoru professor Xaqani Abdullayev elektronlaş­ma istiqamətində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə ortaq layihələrin həyata keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışıb.

Xəlil Kələntər apardığı elmi-tədqiqat işləri, qazandığı patent və mükafatlar, imza atdığı elmi yeniliklər barədə danı­şıb. O, AMEA və Milli Aviasiya Akademi­yası ilə birgə müştərək layihələrin həyata keçirilməsinə maraq göstərdiyini, bilik və bacarığının yerli alimlərimizin işlərinin tətbiqində yardımçı olmaqdan şərəf duy­duğunu bildirib. Alim görüş iştirakçılarının suallarını cavablandırıb.

Görüşdə rəqəmsal elektronlaşma, elektron kataloqların hazırlanması, elmi bazaların hazırkı vəziyyəti, elektron xid­mətlərin təşkili, süni intellektin humanitar və ictimai elmlərə tətbiqi və s. məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

XQ

Son xəbərlər