Rəqabət “təmiz güc”lə aparılmalıdır

By Fikret Fikret | April 20, 2024 | 0 Comments

Sağlam rəqabət bolluğa və ucuzluğa yol açır

By Fikret Fikret | January 25, 2024 | 0 Comments

Sağlam rəqabət yüksək inkişaf amilidir

By Fikret Fikret | December 09, 2023 | 0 Comments

Rəqabət artdıqca inhisarçılıq zəifləyir

By Fikret Fikret | September 24, 2023 | 0 Comments

“Threads” və “Twitter” rəqabətdə

By Fikret Fikret | July 12, 2023 | 0 Comments