Çinlə “Orta dəhliz” memorandumu imzalanıb

By Fikret Fikret | July 04, 2024 | 0 Comments

Orta Dəhlizdə yeni marşrut

By Fikret Fikret | July 03, 2024 | 0 Comments

Aİ və Orta Dəhlizin inkişafı

By Fikret Fikret | May 05, 2024 | 0 Comments

Asiya nəhəngi Orta Dəhlizə böyük maraq göstərir

By Fikret Fikret | March 19, 2024 | 0 Comments

Orta Dəhliz – Şərqdən Qərbə mötəbər körpü

By Fikret Fikret | March 13, 2024 | 0 Comments

Geosiyasi çağırışlar Orta Dəhlizə marağı artırır

By Fikret Fikret | March 08, 2024 | 0 Comments

Orta dəhliz Şərqi Qərblə qovuşdurur

By Fikret Fikret | February 29, 2024 | 0 Comments

Azərbaycan “Orta Dəhliz”in önəmli ölkəsidir

By Fikret Fikret | February 27, 2024 | 0 Comments

Orta Dəhliz Gündoğandan Günbatana bir dünya yoludur

By Fikret Fikret | February 12, 2024 | 0 Comments

Orta Dəhlizin səmərəli idarəsi prioritet istiqamətdir

By Fikret Fikret | February 01, 2024 | 0 Comments

Orta Dəhliz – Şərqdən Qərbə ən qısa yol

By Fikret Fikret | January 30, 2024 | 0 Comments

Orta Dəhlizin tarif dərəcələri təsdiq edilib

By Fikret Fikret | January 29, 2024 | 0 Comments

Orta Dəhlizin nəbzi Azərbaycanda döyünür

By Fikret Fikret | January 28, 2024 | 0 Comments

Türkiyə Orta Dəhlizdə önəmli ölkədir

By Fikret Fikret | January 27, 2024 | 0 Comments

Orta Dəhliz Türk dünyasının ortaq yoludur

By Fikret Fikret | December 15, 2023 | 0 Comments

Orta Dəhlizin nəbzi Azərbaycanda döyünür

By Fikret Fikret | December 09, 2023 | 0 Comments

Orta Dəhliz – Xəzərdən keçən Avrasiya yolu

By Fikret Fikret | November 29, 2023 | 0 Comments

Orta Dəhliz üzrə tarif siyasəti müzakirə olunub

By Fikret Fikret | November 28, 2023 | 0 Comments

Orta Dəhliz Avrasiyanın önəmli marşrutuna çevrilir

By Fikret Fikret | November 25, 2023 | 0 Comments

Avropadan Asiyaya böyük yol

By Fikret Fikret | October 18, 2023 | 0 Comments

Orta Dəhlizin tərəfdaşları çoxalır

By Fikret Fikret | October 03, 2023 | 0 Comments

İMEC, yoxsa “Orta dəhliz”?

By Fikret Fikret | September 17, 2023 | 0 Comments

Orta Dəhlizdə daşımaların şəbəkəsi genişlənir

6 ayda bu yolun Azərbaycan seqmentində 1,8 dəfə çox yük daşınıb

By Fikret Fikret | July 16, 2023 | 0 Comments

Orta Dəhliz – Çindən Avropaya ən qısa yol

Onun inkişafına 5 ildə 5 milyard avro sərmayə qoyulacaq

By Fikret Fikret | June 20, 2023 | 0 Comments

Orta Dəhliz Qərbi Şərqə qovuşdurur

By Fikret Fikret | May 03, 2023 | 0 Comments

Orta Dəhlizdə uğurlu əməkdaşlıq

By Fikret Fikret | April 13, 2023 | 0 Comments

Orta Dəhlizdə “Bir pəncərə”

By Fikret Fikret | March 16, 2023 | 0 Comments

Orta Dəhliz – ortaq maraqlar

By Fikret Fikret | March 04, 2023 | 0 Comments

Orta Dəhlizdə tranzit sistemi sadələşdirilir

By Fikret Fikret | February 28, 2023 | 0 Comments